Betyder pupilldilatation
Vad betyder pupilldilatation? Här finner du 2 definitioner av pupilldilatation. Du kan även lägga till betydelsen av pupilldilatation själv

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

pupilldilatation


vidgning av pupillen som om ensidig kan vara tecken på intrakraniell tryckstegring med risk för inklämning.
Källa: medicinskordbok.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pupilldilatation


utvidgad pupill
Källa: handboken.medibas.se
<< pupilldifferens purgativum >>