Betyder renal
Vad betyder renal? Här finner du 5 definitioner av renal. Du kan även lägga till betydelsen av renal själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renal


som har med njurarna att göra
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renal


Som har att göra med njurarna.
Källa: fass.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renal


som hör till njuren: r. acidos störning i syra-basbalansen vid svår skada på njurens tubuli; r. angiografi röntgenkontrastundersökning av njurartärerna; r. glukosuri glukosutsöndring i urinen på grund [..]
Källa: medicinskordbok.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renal


njur-
Källa: handboken.medibas.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renal


Som avser njurarna.
Källa: www2.nephrocare.com
<< orally akvarium >>