Betyder sambo
Vad betyder sambo? Här finner du 18 definitioner av sambo. Du kan även lägga till betydelsen av sambo själv

1

1   0

sambo


Samboförhållande eller samboende är i lagens mening en form av samlevnad där ett ogift par "stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Sambo (plural: samb [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

1   1

sambo


cohabitee
Källa: osterlen.com

3

1   1

sambo


Sambo –  Sambo är när två personer stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande former, anses de som sambor rent juridiskt.
Källa: internetjuridik.com

4

1   1

sambo


Sambo (ryska: самбо) -- (även kallat Sombo och ibland skrivet med versaler) är en modern kampsportsform, stridskonst och självförsvarssystem som utvecklats i det forna Sovjetunionen. Ordet Sambo komme [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

sambo


Sambo (från spanskans Zambo "en som har krokiga ben"), är en föråldrad och ofta nedsättande benämning på individer av blandad härkomst. Först och främst är det en benämning på avkomling av e [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

sambo


Samboende. När två människor bor tillsammans under äktenskapsliknande former och bildar ett hushåll utan att vara gifta. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl [..]
Källa: urbanutveckling.se

7

0   0

sambo


Den som är sambo med försäkringstagaren när förordnandet tillämpas. Observera att vi normalt kräver att sambo ska vara namngiven i ett förordnande.
Källa: secure.folksam.se

8

0   0

sambo


cohabitee, common law wife/husband (UK)
Källa: slaktdata.org

9

0   0

sambo


Med sambo avses person som omfattas av sambolagen (2003:376).
Källa: seb.se

10

0   0

sambo


Se sambor.
Källa: dokumera.se

11

0   0

sambo


Ett samboförhållande är när ett ogift par bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.
Källa: jagvillhabostad.nu

12

0   0

sambo


sam bo
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0   1

sambo


person som bor tillsammans med annan i ett förhållande som liknar ett äktenskap, dock utan att de är gifta
Källa: sv.wiktionary.org

14

0   1

sambo


Sambo (från spanskans Zambo "en som har krokiga ben"), är en föråldrad och ofta nedsättande benämning på individer av blandad härkomst. Först och främst är det en benämning på avkomling av e [..]
Källa: sv.wikipedia.org

15

0   1

sambo


person som bor tillsammans med en annan person (utan att de är gifta); Sådana arrangemang har blivit allt vanligare i västliga länder under de senaste decennierna, som leddes av att förändra sociala åsikter, särskilt när det gäller äktenskap, könsroller och religion. De invkluderar ofta ett romantiskt och / eller sexuellt intimt förhållande på lång sikt eller permanent. Mer allmänt kan begreppet sambo betyda ett antal personer som bor tillsammans. Att "sambo" betyder i bred mening att "samexistera". Ursprunget av termen kommer från mitten av 16-talet, från den latinska samboern, från sam- 'tillsammans' + boende "bo".
Natasa O. - 8 oktober 2017

16

0   1

sambo


En person som lever tillsammans med en annan person under äktenskapsliknande förhållanden. För att räknas som äktenskapsliknande får inte förbindelsen vara alltför kortv [..]
Källa: helpforsakring.se

17

0   1

sambo


Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, enligt sambolagen.   Utskrift från www.laraforsakringar.se
Källa: lararforsakringar.se

18

0   1

sambo


Det finns ingen enhetlig lagdefinition av sambo idag. I stora drag är dock sambos personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och som har gemensamt hushåll. En stor skillnad mot [..]
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av sambo
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< hammer haffa >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse