Betyder sambo
Vad betyder sambo? Här finner du 18 definitioner av sambo. Du kan även lägga till betydelsen av sambo själv

1

1   0

sambo


Samboförhållande eller samboende är i lagens mening en form av samlevnad där ett ogift par "stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Sambo (plura [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

1   1

sambo


cohabitee
Källa: osterlen.com

3

1   1

sambo


Sambo –  Sambo är när två personer stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande former, anses de som sambor rent juridiskt.
Källa: internetjuridik.com

4

1   1

sambo


Sambo (ryska: самбо) -- (även kallat Sombo och ibland skrivet med versaler) är en modern kampsportsform, stridskonst och självförsvarssystem som utvecklats i det forna Sovjetunionen. Ordet Sa [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

sambo


Sambo (från spanskans Zambo "en som har krokiga ben"), är en föråldrad och ofta nedsättande benämning på individer av blandad härkomst. Först och främst är det en benämning på a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

sambo


Samboende. När två människor bor tillsammans under äktenskapsliknande former och bildar ett hushåll utan att vara gifta. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. [..]
Källa: urbanutveckling.se

7

0   0

sambo


Den som är sambo med försäkringstagaren när förordnandet tillämpas. Observera att vi normalt kräver att sambo ska vara namngiven i ett förordnande.
Källa: secure.folksam.se

8

0   0

sambo


cohabitee, common law wife/husband (UK)
Källa: slaktdata.org

9

0   0

sambo


Med sambo avses person som omfattas av sambolagen (2003:376).
Källa: seb.se

10

0   0

sambo


Se sambor.
Källa: dokumera.se

11

0   0

sambo


Ett samboförhållande är när ett ogift par bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.
Källa: jagvillhabostad.nu

12

0   0

sambo


sam bo
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0   1

sambo


person som bor tillsammans med annan i ett förhållande som liknar ett äktenskap, dock utan att de är gifta
Källa: sv.wiktionary.org

14

0   1

sambo


Sambo (från spanskans Zambo "en som har krokiga ben"), är en föråldrad och ofta nedsättande benämning på individer av blandad härkomst. Först och främst är det en benämning på a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

15

0   1

sambo


person som bor tillsammans med en annan person (utan att de är gifta); Sådana arrangemang har blivit allt vanligare i västliga länder under de senaste decennierna, som leddes av att förändra sociala åsikter, särskilt när det gäller äktenskap, könsroller och religion. De invkluderar ofta ett romantiskt och / eller sexuellt intimt förhållande på lång sikt eller permanent. Mer allmänt kan begreppet sambo betyda ett antal personer som bor tillsammans. Att "sambo" betyder i bred mening att "samexistera". Ursprunget av termen kommer från mitten av 16-talet, från den latinska samboern, från sam- 'tillsammans' + boende "bo".
Natasa O. - 8 oktober 2017

16

0   1

sambo


En person som lever tillsammans med en annan person under äktenskapsliknande förhållanden. För att räknas som äktenskapsliknande får inte förbindelsen vara alltf [..]
Källa: helpforsakring.se

17

0   1

sambo


Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, enligt sambolagen.   Utskrift från www.laraforsakringar.se
Källa: lararforsakringar.se

18

0   1

sambo


Det finns ingen enhetlig lagdefinition av sambo idag. I stora drag är dock sambos personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och som har gemensamt hushåll. En stor skillna [..]
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av sambo
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< hammer haffa >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse