Betyder takyfylaxi
Vad betyder takyfylaxi? Här finner du 2 definitioner av takyfylaxi. Du kan även lägga till betydelsen av takyfylaxi själv

1

1   0

takyfylaxi


snabbt insättande toleransutveckling mot läkemedel eller immunogen substans.
Källa: medicinskordbok.se

2

1   0

takyfylaxi


snabbt avtagande styrka och varaktighet av ett ämnes verkan vid upprepad användning
Källa: handboken.medibas.se

Lägg till betydelsen av takyfylaxi
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< tabes dorsalis talamussyndrom >>