Betyder term
Vad betyder term? Här finner du 20 definitioner av term. Du kan även lägga till betydelsen av term själv

1

0   0

term


beteckning för något, uttryck, talesätt, begrepp | :''tala i sådana termer'' | ett tal eller algebraiskt uttryck som adderas med ett annat uttryck, d.v.s en operand i en addition eller subtraktio [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

term


matematiskt uttryck | term i summa
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

term


''förkortning för'' terminativ
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

term


tidsperiod i avtal, (betalnings-) villkor, åtagande, förpliktelse, regel i avtal, uttryck/terminologi, termin,  (tre per år vid akademiska studier; i USA två per år); com to terms: komma överen [..]
Källa: referensboken.com

5

0   0

term


term
Källa: taranco.eu

6

0   0

term


Uttrykk, betegnelse.
Källa: lederkilden.no

7

0   0

term


Term kan avse: Term (matematik) – argumenten till operationerna addition och subtraktion
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

term


Term (plural termer) kallas i matematiken argumenten till operationerna addition och subtraktion. I uttrycket 5 + 3 = 8 är alltså 5 och 3 termer, medan 8 kallas summa. I uttrycket 6 - 2 = 4 är 6 oc [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

term


Tal eller andra uttryck som ska adderas (läggas ihop) eller subtraheras (dras ifrån). Ex: 5 + 8 – 3 har tre termer. Ex: a2b + c (a två b plus c) har två termer. Termen a2b ska tolkas som a·a·b. [..]
Källa: ollevejde.se

10

0   0

term


värme
Källa: medicinskordbok.se

11

0   0

term


Beskrivning
Källa: www17.goteborg.se

12

0   0

term


Förklaring
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

13

0   0

term


term (proveniens: gnome) English topic: English Definition
Källa: w3c.se

14

0   0

term


Definition
Källa: support.elmark.com.pl

15

0   0

term


begrepp
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

16

0   0

term


benämning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

17

0   0

term


uttryck
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

18

0   0

term


Veckor under vilka undervisning och examen äger rum.
Källa: esl.se

19

0   0

term


Uttrykk, betegnelse.
Källa: lederkilden.no

20

0   0

term


Beskrivning
Källa: docs.trendmicro.com

Lägg till betydelsen av term
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Summe terme >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse