Betyder testamente
Vad betyder testamente? Här finner du 17 definitioner av testamente. Du kan även lägga till betydelsen av testamente själv

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


dokument som beskriver hur en persons ägodelar skall fördelas efter att denne avlidit | efterlämnade tankar, budskap till efterträdare | : | : | : | : | ''variant av'' testament
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


will, last will and testament
Källa: osterlen.com

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


Testamente – Om du vill förändra den legala arvsordningen så får du upprätta ett testamente och förordna om din kvarlåtenskap. Många människor drar sig för att skriva sitt testamente. Dels eftersom det inte är särskilt upplyftande att planera inför sin egen död, men kanske framförallt eftersom det innebär en ansenlig …
Källa: internetjuridik.com

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Den som upprättar ett testamente kallas testator (maskulinum) [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


Skriftligt dokument som reglerar hur vem/vilka som skall ärva en viss persons tillgångar och ägodelar.
Källa: juridikfokus.se

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


Testamente – Om du vill påverka fördelningen av din kvarlåtenskap så måste du skriva ett testamente. Om du inte vill eller kan skriva ditt testamente själv så kan vi rekommendera de testamenten som fi [..]
Källa: thorlund.se

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


Testamente – Ett testamente upprättar du om du vill  förändra den legala arvsordningen och själv förordna om fördelningen av din kvarlåtenskap. På Juridiska Dokument finns ett testamente som passar ju [..]
Källa: arv-testamente.se

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


Will ( last will and testament)
Källa: algonet.se

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


will, last will and testament
Källa: slaktdata.org

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


en persons förordnande för dödsfalls skull om sin kvarlåtenskap
Källa: huskunskap.se

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


Ett testamente är ett ensidigt förordnande genom vilket en person förfogar över den egendom som personen äger. Det är en dödsrättshandling som reglerar vad som händer med egendomen vid en persons döds [..]
Källa: helpforsakring.se

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


En persons förordnande om sin kvarlåtenskap. Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt, bl.a. måste testamentet bevittnas av två personer samtidigt.
Källa: dokumera.se

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


Ett förordnande från en person hur dennes tillgångar och ägodelar skall fördelas efter det att han/hon avlidit.
Källa: svaronline.se

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


Själagåva i penningar vid begravning.
Källa: malting.se

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


en rättshandling som är det enda sättet man kan avtala om vad som ska hända med sin egendom efter att man dött. Har strikta formkrav för att bli giltigt.
Källa: livetsjuridik.se

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

testamente


Will ( last will and testament)
Källa: algonet.se

17

0 Thumbs up   2 Thumbs down

testamente


Ett testamente är ett juridiskt dokument som upprättas av en testamentsupprättare, det vill säga en person som själv vill bestämma över vad som ska ske med sin kvarlåtenskap (egendom) efter hans eller hennes död. Om man inte har skrivit ett testamente finns lagar som reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas, arvsordningen bestämmer vem som ärver efter den avlidne.
Anonym - 5 oktober 2020

<< éclabousser hrr >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse