109.169.77.151

Mottagna tummar upp6
Motagna tummar ner6
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (728)

1

1   1

ai


Artificiell Intelligens.
Källa: 109.169.77.151

2

1   0

bps


Enhet för överföringshastighet (bitar per sekund).
Källa: 109.169.77.151

3

1   0

databärare


Medium (den fysiska utrustning) där data lagras, t ex band och hårddisk.
Källa: 109.169.77.151

4

1   0

dde


Dynamic Data Exchange. Metod att utbyta data mellan program i MS Windows.
Källa: 109.169.77.151

5

1   0

emulera


Imitera, efterlikna.
Källa: 109.169.77.151

6

1   1

ide


Integrated Drive Electronics. Styrkort för hårddiskar (vanligen monterat direkt på hårddisken). IDE är kompatibelt med ST-506-kontrollern som IBM utnyttjade i sina AT-datorer. Vanlig även i modernare PC-datorer.
Källa: 109.169.77.151

7

0   0

access


Åtkomst (tillgång) till något.
Källa: 109.169.77.151

8

0   0

accessmetod


Metod för att styra åtkomsten till ett transmissionsmedium (kabel etc).
Källa: 109.169.77.151

9

0   0

accessnät


Nät som används för att komma åt annat nät eller annan nättjänst.
Källa: 109.169.77.151

10

0   0

accesstid


Åtkomsttid, den tid det tar att hämta eller lagra något i ett datorminne.
Källa: 109.169.77.151


För att se alla definitioner för 728, logga in!