109.169.77.151

Mottagna tummar upp11
Motagna tummar ner18
Karma:-8 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (728)

1

1   2

ai


Artificiell Intelligens.
Källa: 109.169.77.151

2

1   1

bps


Enhet för överföringshastighet (bitar per sekund).
Källa: 109.169.77.151

3

1   1

databärare


Medium (den fysiska utrustning) där data lagras, t ex band och hårddisk.
Källa: 109.169.77.151

4

1   1

dde


Dynamic Data Exchange. Metod att utbyta data mellan program i MS Windows.
Källa: 109.169.77.151

5

1   1

emulera


Imitera, efterlikna.
Källa: 109.169.77.151

6

1   0

gränssnitt


Anslutningspunkt mellan två enheter. Man skiljer mellan mekaniska, elektriska och logiska gränssnitt.
Källa: 109.169.77.151

7

1   2

ide


Integrated Drive Electronics. Styrkort för hårddiskar (vanligen monterat direkt på hårddisken). IDE är kompatibelt med ST-506-kontrollern som IBM utnyttjade i sina AT-datorer. Vanlig även i modernare PC-datorer.
Källa: 109.169.77.151

8

1   2

interaktiv


Databehandling sägs vara interaktiv när användaren arbetar i dialog med datorn via tangentbord, mus och bildskärm.
Källa: 109.169.77.151

9

1   2

kompatibel


Förenlig, överensstämmande. Används för att ange att olika datorer, tillbehör, program m m är likvärdiga och därmed kan fungera som ersättare (t ex IBM-kompatibla datorer).
Källa: 109.169.77.151

10

1   0

prolog


PROgramming in LOGic. Högnivåspråk som används i bl a AI-forskning.
Källa: 109.169.77.151


För att se alla definitioner för 728, logga in!