194.218.37.140

Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner2
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (104)

1

1   0

mäld


Utgångsmaterial för papperstillverkning. Består av fibrer och tillsatsmedel lösta i vatten.
Källa: 194.218.37.140

2

1   0

tambour


Upprullningsvals. Vals som papper och kartong rullas upp på i slutet av en pappersmaskin. Används även som namn på hela den färdiga rullen.
Källa: 194.218.37.140

3

0   0

arkivbeständigt


Åldringsbeständigt papper som tål att vikas 150 gånger i sin svagaste ledd betecknas som arkivbeständigt.
Källa: 194.218.37.140

4

0   0

aox


AOX är ett mått på utsläpp av klororganiska ämnen i vattendrag. Bland de olika föreningarna finns både ofarliga och sådana som kan ha skadlig inverkan på ekosystemet.
Källa: 194.218.37.140

5

0   0

arkpapper


Rektangulära ark av papper, finns i olika format. (Motsatsen är rullpapper.)
Källa: 194.218.37.140

6

0   0

banprofil


Variationer tvärs pappersbanan.
Källa: 194.218.37.140

7

0   0

baspapper


Utgångsmaterial för bestrykning.
Källa: 194.218.37.140

8

0   0

bestruket papper


Baspapper som belagts med ett skikt (huvudsakligen lera och bindemedel) för att förbättra ytegenskaperna.
Källa: 194.218.37.140

9

0   0

bigning


Nedpressad försvagningslinje för att underlätta vikning i t ex kartong.
Källa: 194.218.37.140

10

0   0

bladbestrykning


Bestrykningsmetod där utjämning av bestrykningsskiktet sker med ett metallblad.
Källa: 194.218.37.140


För att se alla definitioner för 104, logga in!