70.35.58.70

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (69)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

peer-to-peer-läge


En trådlös nätverksstruktur som tillåter att varje trådlös klient kommunicerar direkt med varje annan klient utan någon åtkomstpunkt.
Källa: 70.35.58.70 (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

802.11a


Standarden 802.11a anger en maximal dataöverföringshastighet på 54 Mbit/s och en driftsfrekvens på 5 GHz. Standarden 802.11a använder överföringsmetoden OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Dessutom stöder 802.11a-standarden 802.11-funktioner såsom WEP-kryptering för säkerhet.
Källa: 70.35.58.70 (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

802.11b


802.11b är en förlängning till 802.11 som gäller trådlösa LAN och tillhandahåller 11 Mbit/s överföring (med "fallback" till 5,5, 2 och 1 Mbit/s) i 2,4 GHz-bandet. 802.11b använder endast DSSS. Datahastighet vid genomströmning 5+ Mbit/s i 2,4 GHz-bandet.
Källa: 70.35.58.70 (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

802.11g


802.11g: Standarden 802.11g anger en maximal dataöverföringshastighet som är 54 Mbit/s, en driftsfrekvens som är 2,4 GHz och WEP-kryptering för säkerhet. 802.11g-nätverk kallas också för Wi-Fi-nätverk.
Källa: 70.35.58.70 (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

802.1x


802.11x är IEEE-standarden för portbaserad åtkomstkontroll till nätverk. Den används i samband med EAP-metoder för att tillhandahålla åtkomstkontroll till kabelanslutna och trådlösa nätverk.
Källa: 70.35.58.70 (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aaa-server


Autentiserings-, auktoriserings- och redovisningsserver (accounting). Ett system som styr åtkomst till datorresurser och spårar användaraktivitet.
Källa: 70.35.58.70 (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ad hoc-nätverk


En kommunikationskonfiguration där varje dator har samma funktioner och valfri dator kan initiera en kommunikationssession. Kallas även för peer-to-peer-nätverk eller dator-till-dator-nätverk.
Källa: 70.35.58.70 (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aes-ccmp


Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol är den nya metoden för sekretesskydd för trådlösa överföringar som anges i IEEE 802.11i-standarden. AES-CCMP är en starkare krypteringsmetod än TKIP.
Källa: 70.35.58.70 (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autentisering


Verifierar identiteten för en användare som loggar in till ett nätverk. Lösenord, digitala certifikat, smarta kort och biometri används för att bevisa klientens identitet för nätverket. Lösenord och digitala certifikat används också för att identifiera nätverket för klienten.
Källa: 70.35.58.70 (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

åtkomstpunkt


Åtkomstpunkt, förkortas ibland AP (Access Point). Ett fristående nav för trådlösa anslutningar som tillåter valfri dator med ett trådlöst nätverkskort att kommunicera med en annan dator och att ansluta till Internet.
Källa: 70.35.58.70 (offline)


För att se alla definitioner för 69, logga in!