aklagare.se

Website:https://www.aklagare.se/
Mottagna tummar upp26
Motagna tummar ner16
Karma:11 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (237)

1

4   0

egenmäktigt förfarande


Om man olovligt tar eller använder något som tillhör någon annan men inte har för avsikt att behålla det eller sälja det vidare kan det rubriceras som egenmäktigt förfarande, t.ex. ”låna” en motorsåg utan lov av grannen i syfte att lämna tillbaks den senare.
Källa: aklagare.se

2

3   0

rättsordning


Ett lands alla rättsregler, dvs. lagar och andra bestämmelser som alla måste följa.
Källa: aklagare.se

3

2   1

förmildrande omständigheter


Förmildrande omständigheter kan vara att den som har begått ett brott har blivit allvarligt provocerad eller att den brottsliga handlingen berott på hans eller hennes bristande utveckling. Förmildrande omständigheter kan leda till att den dömde får ett lindrigare straff, t.o.m. under det minimistraff som annars gäller enligt lag.
Källa: aklagare.se

4

2   1

penningböter


Böter med ett fastställt engångsbelopp. Beloppet är lägst 200 och högst 4 000 kronor, eller som gemensam påföljd för flera brott högst 10 000  kronor.
Källa: aklagare.se

5

2   3

rättssäkerhet


Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tydligt lagstöd och att alla m [..]
Källa: aklagare.se

6

2   1

sveda och värk


Om någon blir skadad i samband med ett brott kan ersättning utgå för sveda och värk. Skadeståndet avser den akuta sjukdomstiden. Om skadan får varaktiga följder kan ersättning utgå för ”lyte och annat men”, vilket vanligen betyder någon form av invaliditet.
Källa: aklagare.se

7

2   2

våldsbrott


Brott som innebär våld mot en annan person, t.ex. mord och misshandel, men även våldtäkt.
Källa: aklagare.se

8

1   0

dråp


Ett brott som innebär ett avsiktligt dödande, men som med hänsyn till omständigheterna anses som mindre grovt (t.ex. om offret hotat eller misshandlat gärningsmannen) än mord. Se också mord och vållande till annans död.
Källa: aklagare.se

9

1   0

häktningsframställan


När någon gripits ska åklagaren göra en häktningsframställan, begäran om häktning, till domstolen senast tredje dagen efter anhållandet.
Källa: aklagare.se

10

1   0

notarie


Titel på en jurist som under (normalt) två år efter avslutad examen tjänstgör på en tingsrätt eller länsrätt. Notariemeritering är ett formellt krav för den som vill bli åklagare, domare eller kronofogde.
Källa: aklagare.se


För att se alla definitioner för 237, logga in!