alandsbanken.se

Website:https://www.alandsbanken.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (82)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiefond


En fond som huvudsakligen består av aktier
Källa: alandsbanken.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktieindexobligation


En obligation där avkastningen, helt eller delvis, är beroende av aktiemarknadens utveckling
Källa: alandsbanken.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokeringsmodell


Allokera innebär att avsätta för bestämt ändamål. Begreppet resursallokering används ofta, vilket avser statens eller offentliga myndigheters planmässiga fördelning av krediter eller produktionsfaktorer mellan olika näringsgrenar, branscher eller företag.
Källa: alandsbanken.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andelsvärde


Andelsvärdet på en fond beräknas genom att summera alla fondens tillgångar och dividera med antalet andelar i fonden.
Källa: alandsbanken.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auktoriserad aktiemäklare


Aktiemäklaren (person eller verksamhet) fungerar som ett mellanled mellan köpare och säljare av aktier och andra värdepapper på finansmarknaden. Aktiemäklare ska vara auktoriserade av Finansinspektionen.
Källa: alandsbanken.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autogiro


Autogiro är en form av automatisk betalning där du ger ditt medgivande till att en räkning betalas direkt från ditt konto. Betalningen går med rätt belopp, till rätt mottagare i rätt tid. Autogiro rekommenderas för återkommande räkningar som t.ex. hyra och försäkringar.
Källa: alandsbanken.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastningsnivå


Inkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastningen komma från utdelning och kursuppgång (alternativt kursnedgång vid blankning). För företag: Vinsten dividerad med företagets kapital är ett mått på kapitalets avkastning (räntabilitet).
Källa: alandsbanken.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastningspotential


Beskriver en uppskattad procent potentiell avkastning av investeringen.
Källa: alandsbanken.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

behavioral finance


Forskningsområde som kombinerar beteende- och kognitiv psykologisk teori med traditionell ekonomisk forskning, för att undersöka varför människor fattar irrationella ekonomiska beslut. Försöker även förklara människors individuella och gruppvisa beteende på finansmarknaden.
Källa: alandsbanken.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benchmark


En Benchmark används vid jämförelser av en tillgångs utveckling, Dessa tillgångar kan bland annat vara råvaror, aktier och fonder. För aktier och fonder används oftast ett index.
Källa: alandsbanken.se (offline)


För att se alla definitioner för 82, logga in!