alltele.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (56)

1

0   0

abonnemang


Tecknas för exempel för telefoni genom ett avtal och gäller från avtalets tecknande.
Källa: alltele.se

2

0   0

abonnemangsavgift


Du betalar abonnemangsavgift till AllTele som du är direktansluten till, det vill säga AllTele ansvarar för och i vissa fall äger den del av nätet som leder fram till ditt telefonjack.
Källa: alltele.se

3

0   0

adsl


Står för Asynchronous Digital Subscriber Line och är ett annat ord för bredband.
Källa: alltele.se

4

0   0

adsl-modem


Är ett slags modem som måste användas för de flesta Internetleverantörer.
Källa: alltele.se

5

0   0

ascii


Är en standard för text i elektronisk form.
Källa: alltele.se

6

0   0

atm


Asynchronous Transfer Mode är ett snabbt sätt att överföra information. Motsatsen är isokron överföring, vilket till exempel telefonnätet använder. Isokron överföring innebär att om du ska ringa faster i Malmö så kopplar nätet upp en ledning till henne. Sedan kan ni prata.
Källa: alltele.se

7

0   0

bit


Den minsta möjliga informationsmängd en dator kan hantera. En bit kan anta värdet ett eller noll. Se även byte.
Källa: alltele.se

8

0   0

brandvägg


Är begränsande flerkomponentsystem som filtrerar kommunikationen mellan det nät som skall skyddas och potentiellt farliga externa nät. Brandväggen används normalt som skydd mot attacker från öppna internet-förbindelser. Brandväggen (apparat eller program) har filtreringsregler, vilket innebär att den filtrerar bort all data som inte uppfyller minik [..]
Källa: alltele.se

9

0   0

bredband


är en förbindelse som medger snabb och behändig användning av informationsinnehållet i datanät. Med bredband avses i allmänhet nätförbindelser med en dataöverföringshastighet om minst 256 kbit/s. Bredband kan utnyttja flera tekniker, varav den vanligaste är ADSL.
Källa: alltele.se

10

0   0

brygga


När man talar om att Brygga så talar man ofta om att koppla bort all router-funktionalitet i ett modem så att det fungerar som ett enkelt modem, ingen översättning av IP-adresser, ingen brandvägg, inget stöd för mer än en ansluten enhet (dator eller router) etc.
Källa: alltele.se


För att se alla definitioner för 56, logga in!