alltomjuridik.se

Website:https://www.alltomjuridik.se
Mottagna tummar upp43
Motagna tummar ner51
Karma:-9 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (1399)

1

0   1

a-aktie


I regel har en A-aktie högre röstvärde än en B-aktie, som högst får skillnaden i röstvärde vara 1/10. Ofta har A-aktier även bättre rätt till vinstutdelning.
Källa: alltomjuridik.se

2

0   1

ab


AB är en vanligt förekommande förkortning för aktiebolag.
Källa: alltomjuridik.se

3

0   1

ad


Vanlig förkortning för arbetsdomstolen.
Källa: alltomjuridik.se

4

0   1

adr


Alternative Dispute Resolution, alternativ tvistelösning eller alternativ konfliktlösning. Begreppet står för ett antal tekniker som syftar till att lösa konflikter mellan människor och mellan f [..]
Källa: alltomjuridik.se

5

0   1

arn


Allmänna reklamationsnämnden.
Källa: alltomjuridik.se

6

0   1

abolition


Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd som endast kan beviljas när laga kraftvunnen dom föreligger.
Källa: alltomjuridik.se

7

0   1

abrogation


Upphävande av lag eller förordning.
Källa: alltomjuridik.se

8

0   1

absolut regel


En regel som måste följas, både av domstol och av avtalsparter. Kan även kallas att regeln är tvingande.
Källa: alltomjuridik.se

9

0   1

absolut åtalsplikt


Om ett brott har begåtts och åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig mot den misstänkte, är åklagaren enligt svensk rätt i princip skyldig att åtala. Undantag finns t.ex. för ungdomar [..]
Källa: alltomjuridik.se

10

0   1

absoluta äktenskapshinder


Hinder som innebär att en person inte får gifta sig överhuvudtaget, exempelvis att denne är underårig.
Källa: alltomjuridik.se


För att se alla definitioner för 1399, logga in!