amal.se

Website:https://www.amal.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (71)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

närsalter


Växtnäringsämnen såsom fosfor, kväve och kalium
Källa: amal.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aerob


Syrerik
Källa: amal.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.
Källa: amal.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ammonium


Kväveförening med kemisk beteckning NH4+
Källa: amal.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anaerob


Syrefri
Källa: amal.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bdt-vatten


Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten
Källa: amal.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biofilm


Beteckning på det tunna skikt av mikroorganismer som finns i t.ex. markbäddar, infiltrationsanläggningar och kompaktfilter där den biologiska reningen äger rum. Även kallat biohud
Källa: amal.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Reduktion av syreförbrukande ämnen och eventuellt kväve med hjälp av mikroorganismer som finns i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar, etc.
Källa: amal.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk toalett


Toalett med behållare där avföring och eventuellt annat organiskt avfall komposteras
Källa: amal.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blandat avloppsvatten


Avloppsvatten från hushåll som innehåller både klosett- och BDT-vatten
Källa: amal.se (offline)


För att se alla definitioner för 71, logga in!