amazonas.blogg.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner7
Karma:-5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (28)

1

1   1

habitat


Plats där en viss arts nischbehov uppfylls
Källa: amazonas.blogg.se

2

1   1

predator


Djur som utför predation
Källa: amazonas.blogg.se

3

1   0

revir


Ett område där en population eller individ lever och försvarar
Källa: amazonas.blogg.se

4

0   0

abiotisk


Icke levande, faktor som styrs av bl.a. klimat
Källa: amazonas.blogg.se

5

0   0

biologisk mångfald


Term som beskriver variation hos allt levande på jorden
Källa: amazonas.blogg.se

6

0   0

biotisk


Levande, faktor som styrs av påverkan från organismer t.ex. pollinering
Källa: amazonas.blogg.se

7

0   0

biotop


Geografiskt avgränsat område som karktäriseras av olika abiotiska och biotiska faktorer t.ex. savann,stepp, regnskog.
Källa: amazonas.blogg.se

8

0   0

bärkraft


Den variation av organismer ett ekosystem klarar av att uppehålla
Källa: amazonas.blogg.se

9

0   0

ekosystem


Ett system där olika organismer använder miljön och varandra för att skapa en sorts symbios
Källa: amazonas.blogg.se

10

0   0

ekoturism


Ekoturism är att resa ansvarsfullt, man hjälper växt- och djurlivet och stödjer urbefolkningen
Källa: amazonas.blogg.se


För att se alla definitioner för 28, logga in!