ampguiden.net

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner0
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (14)

1

2   0

generalentreprenad


Entreprenadform då beställaren projekterar eller låter projektera hela byggobjektet och därefter handlar upp en generalentreprenör som i sin tur handlar upp och samordnar underentreprenörerna.
Källa: ampguiden.net

2

1   0

projektör


Den som utför produktbestämningen för ett byggobjekt. Oftast fristående konsulter såsom arkitekter, konstruktörer, vvs, el och mark.
Källa: ampguiden.net

3

0   0

anläggning


Sådant byggnadsverk som ej är hus. Till exempel bro, tunnel, väg, järnväg.
Källa: ampguiden.net

4

0   0

beställare


Är uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare.
Källa: ampguiden.net

5

0   0

byggherre


Den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings-, eller anläggningsarbete.
Källa: ampguiden.net

6

0   0

byggledare


Den som leder ett byggprojekt under byggnadens uppförande.
Källa: ampguiden.net

7

0   0

byggnadsverk


Den helhet som byggs vid nyproduktion och som har sådana egenskaper att det uppfyller behoven hos den verksamhet det byggts för.
Källa: ampguiden.net

8

0   0

byggobjekt


Synonymt med byggnadsverk
Källa: ampguiden.net

9

0   0

entreprenad


Ett åtagande att på anvisad plats och enligt avtal med beställare utför visst arbete.
Källa: ampguiden.net

10

0   0

entreprenör


Den som åtagit sig en entreprenad.
Källa: ampguiden.net


För att se alla definitioner för 14, logga in!