andre-fam.info

Website:http://www.andre-fam.info
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner5
Karma:-3 (tummar upp-tummar ner)



ottagna badges

Inga Badges funna



Definitioner (86)

1

1   1

pleuropneumoni


, dvs samtidig lungsäcks- och lunginflammation.
Källa: andre-fam.info

2

1   1

knipphammare


  är en äldre typ av lätt fallhammare med hastig gång som användes vid smidning av produkter med finare dimensioner, t.ex. spik. Knipphammare var ofta vattendrivna.
Källa: andre-fam.info

3

1   0

vattusot


  i äldre allmänt språkbruk benämningen på sjuklig ansamling av vatten i kroppen, främst synlig sådan, dvs. under huden (ödem) och i bukhålan (ascites).
Källa: andre-fam.info

4

0   0

afvittra


  (fsv. vitra, göra veterligt, ej att förväxla med nysv. vittra, förvittra).
Källa: andre-fam.info

5

0   0

backstuga


  stuga på ofri (hyrd eller upplåten) mark utan tillhörig jord, ofta på en bondbys ofruktbara utmark (se backstugusittare). Benämningen används ibland även om en stuga som är delvis ingrävd i backen, se jordstuga.
Källa: andre-fam.info

6

0   0

backstugusittare


  i det äldre svenska agrarsamhället benämning på personer som bodde i s.k. backstugor, icke skattlagda mindre hus på en jordägares mark eller en bys allmänning. Som social kategori var backstugusittarna en brokigt sammansatt grupp och omfattade såväl relativt välbeställda hantverkare som dagsverksarbetare samt gamla och utfattiga perso [..]
Källa: andre-fam.info

7

0   0

barnkoppor


  = Smittkoppor. De flesta som insjuknade i smittkoppor under 1700-talet var barn, därför kallades sjukdomen även barnkoppor.
Källa: andre-fam.info

8

0   0

bergsman


  kallades förr en bonde som förutom att bedriva jordbruk och boskapsskötsel även ägnade sig åt bergsbruk, dvs. gruvbrytning och järntillverkning. Att driva bergsbruk var en skyldighet som följde med jordinnehav och som medförde viss skattelättnad.
Källa: andre-fam.info

9

0   0

dann'eman


  subst. ~nen dannemän, best plur. dannemännen ORDLED
Källa: andre-fam.info

10

0   0

rättskaffens man hist


sedan 1603 i sin nuv. form; jfr forsnsv. dondeman
Källa: andre-fam.info


För att se alla definitioner för 86, logga in!