angest.se

Website:https://www.angest.se
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (23)

1

1   0

depression


Varaktig nedstämdhet med minskad initiativförmåga, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar, abnorm trötthet, irritabilitet, dålig aptit och saknad livslust. 
Källa: angest.se

2

1   0

manisk


Exalterad med överdriven upprymdhet och inslag av aggressiva tendenser.
Källa: angest.se

3

0   0

antidepressiva läkemedel


Depression- och ångestdämpande mediciner som även benämns psykofarmaka. Har till uppgift att återställa den rubbade kemiska balansen av bland annat serotonin och noradrenalin i hjärnans signalsystem.
Källa: angest.se

4

0   0

biverkningar


Negativa effekter av en farmakologisk behandling, ofta övergående efter den så kallade insättningen. Exempel på vanliga biverkningar är muntorrhet, svettning, myrkrypningar, aptitstörning etc.
Källa: angest.se

5

0   0

dopamin


En signalsubstans i hjärnan som bl a påverkar våra motoriska rörelser, aktivitet och psykiska funktioner.
Källa: angest.se

6

0   0

dsm-iv


Diagnossystem med en uppräkning av olika symtom inom psykiatrin. Listan har nio punkter.
Källa: angest.se

7

0   0

dystymi


En lindrigare form av "egentlig" depression med en bestående diagnos av nedstämdhet i mer än två år sammanhängande. 
Källa: angest.se

8

0   0

kronisk


Långvarigt tillstånd. Varaktighet längre än sex månader, ibland även tre månader.
Källa: angest.se

9

0   0

litium


Grundämne som inverkar dämpande på hjärnan hos i synnerhet manodepressiva patienter och förhindrar återfall av maniska perioder. 
Källa: angest.se

10

0   0

manodepression


Sjukdom med periodiskt, cykliskt förlopp som pendlar mellan abnorm upprymdhet, rastlöshet och svår nedstämdhet och förtvivlan.
Källa: angest.se


För att se alla definitioner för 23, logga in!