ankepupillkassan.se

Website:https://www.ankepupillkassan.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner3
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (30)

1

1   0

premie


Priset för beräknad risk, avkastning och kostnader, dvs. det du betalar för försäkringen.
Källa: ankepupillkassan.se

2

0   0

avkastningsskatt


Årlig skatt som bolaget betalar på din försäkring. Avkastningsskatten ska beräknas utifrån ett kapitalunderlag, dels för K-skattade försäkringar, dels för P/T-skattade försäkringar. K-skattade försäkringar Kapitalunderlaget är summan av: värdet av bolagets tillgångar vid årets ingång, gällande kapitalförsäkringar inbetalda premier gällande kapitalf [..]
Källa: ankepupillkassan.se

3

0   0

efterlevandepension efterlevandeskydd


Se familjeskydd.
Källa: ankepupillkassan.se

4

0   0

familjeskydd


Ger dina närmaste en månatlig ersättning om du avlider under försäkringstiden.
Källa: ankepupillkassan.se

5

0   0

fribrev


Uppstår när premiebetalningen har avbrutits i förtid. Det innebär att försäkringen fortsätter att gälla men försäkringsbeloppet sänks.
Källa: ankepupillkassan.se

6

0   0

förmånstagare


Den/de som är mottagare av försäkringsbeloppet.
Källa: ankepupillkassan.se

7

0   0

försäkrad


Den person vars liv är försäkrat.
Källa: ankepupillkassan.se

8

0   0

försäkringstid


Den tid som försäkringen gäller, kan antingen vara livsvarig, tidsbegränsad eller temporär. Du bestämmer själv hur lång tid den ska gälla, dock minst fem år.
Källa: ankepupillkassan.se

9

0   0

försäkringstagare


Ägaren till försäkringen. Det kan vara du själv, någon annan eller ditt företag.
Källa: ankepupillkassan.se

10

0   0

försäkringstekniska riktlinjer


Innehåller bland annat principer för beräkning av premier och återbäring samt för fribrev och återköp. Riktlinjerna lämnas in till Finansinspektionen.
Källa: ankepupillkassan.se


För att se alla definitioner för 30, logga in!