app.ub.uu.se

Mottagna tummar upp10
Motagna tummar ner25
Karma:-14 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (756)

1

2   1

marknadsföring


marketing
Källa: app.ub.uu.se

2

1   1

bokrygg


spine
Källa: app.ub.uu.se

3

1   0

gränssnitt


interface
Källa: app.ub.uu.se

4

1   1

inkunabel


(De tidigaste tryckta böcker, d.v.s. före 1501. Mindre ofta används den latinska stavningen incunabulum, incunabula (pl.)) incunable, incunables (pl.) (Books printed before 1501. Quite often the Latin versions are used in English, i.e. incunabulum, incunabula (pl.).)
Källa: app.ub.uu.se

5

1   2

internremiss


Se även: - remittera internal referral Se även: - refer to, pass on to, forward request to
Källa: app.ub.uu.se

6

1   1

lucka


missing issue, gap in a subscription, lacuna (pl. lacunae)
Källa: app.ub.uu.se

7

1   2

nyckelord


keyword
Källa: app.ub.uu.se

8

1   2

prestanda


performance
Källa: app.ub.uu.se

9

1   1

tesaurus


(alt. tesaur) thesaurus
Källa: app.ub.uu.se

10

0   1

sue dodd


Senast uppdaterad 2013-05-20 © 2003-2014 Författaren och Uppsala universitetsbibliotek Sök ord eller del av ord: vagn, biblio Hela listan A-Ö # * + / > @ \ _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö SvenskaEngelska
Källa: app.ub.uu.se


För att se alla definitioner för 756, logga in!