asedavarme.se

Website:https://asedavarme.se/
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (31)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kretsloppsprincipen


Det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och med minimal påverkan på naturen.
Källa: asedavarme.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tappvarmvatten


Varmvatten som används för t.ex. dusch, tvätt och hushåll.
Källa: asedavarme.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brinevätska


Brinevätskan (kollektorvätskan) består av en blandning av vatten och etanol eller etylenglykol. Etanolen/etylenglykolen utgör ca 1/3 av den totala vätskevolymen och förhindrar att brinevätskan fryser.
Källa: asedavarme.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cop


(Coefficient Of Performance) Ett mått på värmepumpens effektivitet, kallas även verkningsgrad. Anger förhållandet mellan avgiven och tillförd energi.
Källa: asedavarme.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

driftfall


En ögonblicksbild av hur värmepumpen arbetar där alla driftsparametrar är givna.
Källa: asedavarme.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

effektbehov


Det antal kilowatt – kW – som behövs för att värma ett hus (och producera varmvatten till det) årets kallaste dag.
Källa: asedavarme.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energibehov


Det antal kilowattimmar – kWh – som går åt för att förse ditt hus med värme och varmvatten under ett år. Till detta tillkommer hushållsel, det vill säga glödlampor, spis, ugn, tvättmaskin, diskmaskin, dator, TV, bastu med mera.
Källa: asedavarme.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

effektvakt


Utrustning som övervakar och styr totala strömförbrukningen i ett hus för att förhindra att säkringarna går.
Källa: asedavarme.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elpatron


Förenklat uttryckt en elektrisk doppvärmare vars metallslingor värmer upp pannvattnet.
Källa: asedavarme.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energimyndigheten


Statlig myndighet som arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.
Källa: asedavarme.se (offline)


För att se alla definitioner för 31, logga in!