astorp.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (38)

1

0   0

arvode


ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete
Källa: astorp.se

2

0   0

bifalla


godkänna
Källa: astorp.se

3

0   0

beredning


sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende
Källa: astorp.se

4

0   0

beredningstvång


Det finns ett beredningstvång för ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige. Varje ärende ska först beredas av den nämnd/styrelse där det hör hemma. Men efter nämndens beredning måste ärendet passera kommunstyrelsen, som har ansvar för att ärenden till kommunfullmäktige är fullständiga
Källa: astorp.se

5

0   0

bordlägga


beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde
Källa: astorp.se

6

0   0

delegera


överlåta arbete och beslut till någon annan
Källa: astorp.se

7

0   0

enkel fråga


fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar
Källa: astorp.se

8

0   0

ersättare


ersättare för ordinarie ledamot; suppleant
Källa: astorp.se

9

0   0

facknämnd


nämnd som arbetar inom ett ämnesområde
Källa: astorp.se

10

0   0

föredragande


den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende
Källa: astorp.se


För att se alla definitioner för 38, logga in!