attention-riks.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (55)

1

0   0

acklamation


Omröstning med ja- och nejrop, som kan vara öppen eller sluten. Sluten omröstning sker skriftligen. Adjungera
Källa: attention-riks.se

2

0   0

ajournera


Skjuta upp ett möte på kortare eller längre tid Ansvarsfrihet
Källa: attention-riks.se

3

0   0

avslag


Att säga nej till ett förslag
Källa: attention-riks.se

4

0   0

beslutsmässiga


Att mer än hälften av styrelsens röstberättigade är närvarande (majoritet) Begära ordet
Källa: attention-riks.se

5

0   0

beredning


Det arbete som föregår ett beslut på ett sammanträde Beslut, majoritets
Källa: attention-riks.se

6

0   0

beslut


Ibland kan en minoritet, färre än hälften, få igenom ett beslut. Till exempel om bordläggning. Bifall
Källa: attention-riks.se

7

0   0

bordlägga


Beslut att vänta med ett ärende till nästa sammanträde, till exempel för att ta fram fler uppgifter. Budget
Källa: attention-riks.se

8

0   0

dagordning


Förteckning över ärenden som ska tas upp vid ett möte och i vilken ordning de ska tas. Dagordning kallas ibland för föredragningslista. Debattera
Källa: attention-riks.se

9

0   0

delegering


Att man ber en person eller arbetsgrupp att arbeta med en fråga eller besluta i den.
Källa: attention-riks.se

10

0   0

firmatecknare


Den eller de som får i uppdrag att skriva på papper, bank- och posthandlingar för föreningens räkning Föredragande
Källa: attention-riks.se


För att se alla definitioner för 55, logga in!