auralight.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (10)

1

0   0

färgtemperatur


Lysrörs ljusfärger anges enligt ett system utformat av International Electrical Commission (IEC). Relationen mellan ljusfärg och färgtemperatur bygger på strålningen från en svart strålkropp vid uppvärmning. Temperaturnivån fastställs utifrån strålningens status under uppvärmning. Färgtemperaturen anges i enheten Kelvin (K). Ljuskällor avsedda för [..]
Källa: auralight.se

2

0   0

hf-don


Vid användning av urladdningslampor (lysrör eller högtryckslampor) behövs ett HF-don. HF-donet är viktigt av två anledningar:1. Det omvandlar nätströmmen till den tändspänning som krävs för att lamporna ska tändas. 2. Det begränsar strömmen i urladdningsprocessen.Det finns två olika typer av HF-don:1. Konventionella HF-don – bygger på traditionell [..]
Källa: auralight.se

3

0   0

illuminans


Illuminansen (E) är ljusflödet per definierad areaenhet. Mäts i Lux (lx). Tillbaka till början ↑
Källa: auralight.se

4

0   0

led


LED (Light-Emitting Diode, lysdiod) är en halvledarljuskälla. LED-lampor har lång livslängd och hög energieffektivitet. Ljuset bildas genom elektroluminiscens. Tillbaka till början ↑
Källa: auralight.se

5

0   1

livslängd


För att beskriva lampors ”livslängd” används några olika definitioner och termer. De viktigaste definitionerna:Livslängd som allmänt begrepp avser den tid en lampa brinner innan den är förbrukad. Medellivslängd avser den tid när medelvärdet av alla lampor i en installation. Service Life avser den tid efter vilken ljusmängden i en belysningsinstalla [..]
Källa: auralight.se

6

0   0

ljusflöde


Ljusflödet är mängden synligt ljus som utstrålas från en ljuskälla. Mäts i lumen (lm). Tillbaka till början ↑
Källa: auralight.se

7

0   0

ljusstyrka


Ljusstyrkan anger hur mycket ljus som strålar ut i en viss riktning. Mäts i Candela (cd). Tillbaka till början ↑
Källa: auralight.se

8

0   0

ljusutbyte


Anger en ljuskällas effektivitet och beräknas som ljusflödet dividerat med den elkraft lampan förbrukar (wattförbrukningen). Mäts i lumen per watt (lm/W). Tillbaka till början ↑
Källa: auralight.se

9

0   0

luminans


Luminansen är den ljusenergi som avges eller reflekteras från ett föremål i en specifik riktning. Mäts i candela per m2 (cd/m2). Tillbaka till början ↑
Källa: auralight.se

10

0   0

lysrörsfärg


Färgtemperaturen bestämmer ljusets karaktär. En låg färgtemperatur (2700K) ger en varmtonad glödljuskaraktär med stor andel rött. En högre färgtemperatur t.ex 4000 K ger ett vitare ljus och 6500 K ger en dagsljusliknande färgupplevelse. Tillbaka till början ↑
Källa: auralight.se