avanza.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner29
Karma:-25 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (378)

1

1   2

emissionskurs


Priset som ska betalas för aktierna i en nyemission.
Källa: avanza.se

2

1   2

medförsäkrad


Den som är maka/make/sambo/registrerad partner till gruppmedlem och som tillsammans med gruppmedlem tecknat gruppförsäkring.
Källa: avanza.se

3

1   2

olycksfall


Den kroppsskada som uppkommit genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse, identifierbar till tidpunkt och plats.
Källa: avanza.se

4

0   2

skaffa mobilt bankid


Börstendens som utmärks av kraftigt sjunkande kurser, oftast under stor omsättning. Uttalas "bääs". Att "baissa" innebär att försöka påverka kursen nedåt. Motsatsen är hausse. 
Källa: avanza.se

5

0   2

b-aktie


Aktie som i regel har lägre röstvärde på bolagsstämman än en A-aktie.
Källa: avanza.se

6

0   2

balansomslutning


Summan av tillgångssidan (eller skuldsidan) i balansräkningen.
Källa: avanza.se

7

0   2

balansräkning


Sammanställning av ett företags tillgångar, skulder och eget kapital.
Källa: avanza.se

8

0   2

bankcertifikat


Skuldebrev utgivet av bank, utställt på innehavaren och med en löptid på högst ett år.
Källa: avanza.se

9

0   2

bankdag


Dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag och på vilken bankerna är öppna för handel i Sverige.
Källa: avanza.se

10

0   2

bankobligation


Räntebärande obligation utgiven av bank.
Källa: avanza.se


För att se alla definitioner för 378, logga in!