baga.se

Mottagna tummar upp6
Motagna tummar ner0
Karma:5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (49)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

närsalter


Växtnäringsämnen t.ex. fosfor och kväve.
Källa: baga.se (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

tilloppsledning


Ledning för avloppsvatten från hushåll.
Källa: baga.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dräneringsvatten


Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder.
Källa: baga.se (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

manifolder


En pump fyller och trycksätter manifoldern (en behållare). Flödet ut från manifoldern fördelas då helt jämt mellan de fyra uttagen. Används när man pumpar ut vatten från en slamavskiljare och jämt vill fördela vattnet till bioModulerna eller spridarrören. Manifoldern ersätter fördelningsbrunnen.
Källa: baga.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aerob


Syrerik. En aerobisk process behöver tillgång till syre.
Källa: baga.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


Biologiskt slam för rening av avloppsvatten består av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.
Källa: baga.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anaerob


Syrefattig. En anaerobisk process behöver ej tillgång till syre.
Källa: baga.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bdt-vatten


Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll.
Källa: baga.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biohud


Tunt skikt av mikroorganismer där den biologiska reningen sker. Finns på t.ex. bioModuler.
Källa: baga.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Nedbrytning av organisk substans, t.ex. BOD och kväve, med hjälp av mikroorganismer.
Källa: baga.se (offline)


För att se alla definitioner för 49, logga in!