bankforsakring.konsumenternas.se

Website:https://www.konsumenternas.se/
Mottagna tummar upp26
Motagna tummar ner28
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (299)

1

8   3

kalenderdag


Varje dag som finns i almanackan.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

2

5   6

fullvärdesförsäkring


En försäkring som ersätter vad det kostar att reparera, bygga om eller bygga nytt efter en skada (minus självrisk och olika åldersavdrag). De flesta villaförsäkringar är fullvärdesförsäkringar.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

3

2   1

inomläge


Ett pantbrevs förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i en fastighet. Den borgenär som har säkerhet i det pantbrev med bäst förmånsläge får pengar före de andra.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

4

2   1

tillgodohavande


Summan av vad till exempel en bankkund har på sina konton i banken.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

5

1   1

bank


Kreditinstitut som finansierar sin verksamhet bland annat genom inlåning från allmänheten. Det finns bankaktiebolag (affärsbank) och sparbanker. Alla banker står under Finansinspektionens tillsyn. För bankverksamhet fordras tillstånd av Finansinspektionen. Sådant tillstånd kallades före den 1 juli 2004 för oktroj.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

6

1   1

inkomstbasbelopp


Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används för att beräkna inkomsttaket inom allmän pension. Inkomstbasbeloppet används i regel också för att bestämma storleken på förmånsbestämd pension (inom tjänstepension) samt för att bestämma hur stor premie/avgift arbetsgivaren ska [..]
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

7

1   2

inlåningskonto


Ofta detsamma som sparkonto.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

8

1   2

kurs


Priset på ett värdepapper.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

9

1   1

proprieborgen


Innebär att borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Kreditgivaren kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren så snart betalning uteblivit. Vanlig i banksammanhang. 
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

10

1   1

regressrätt


Återkravsrätt. Rätt för den som betalat ett belopp för annans räkning att återkräva pengarna. Kan avse till exempel en borgensmans rätt att av låntagaren, för vilken han gått i borgen, återkräva pengar som han tvingats betala till långivaren på grund av sitt borgensåtagande.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se


För att se alla definitioner för 299, logga in!