barniregnbagsfamiljer.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp11
Motagna tummar ner6
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (26)

1

10   5

vithetsnorm


En norm som medför att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att vara vit. Vithet är i sig är egentligen inte en hudfärg utan en maktposition. Att samhället präglas av en vithetsnorm innebär att personer som är vita har sociala, ekonomiska och politiska privilegier. Vithet är dock ett begrepp som kan användas för att peka på att vita [..]
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

2

1   0

regnbågsfamilj


En regnbågsfamilj kan se ut på många olika sätt, men det som utmärker familjen är att en eller flera av de vuxna familjemedlemmarna är hbtq-person.
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

3

0   0

bisexuell


En person som har förmågan att bli kär i, kåt på och/eller attraherad av människor oavsett kön.
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

4

0   0

cisperson


En person vars biologiska kön, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som fötts med snippa och fått “tjej/kvinna” ­registrerat i folkbokföringen och som under hela sitt liv ser sig själv som kvinna. Ordet rör köns­identitet och könsuttryck, inte sexuell läggning.
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

5

0   0

diskriminering


Att någon indirekt eller direkt blir sämre behandlad än någon annan, i en jämförbar situation, och att behandlingen har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros­uppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga, ålder, könsidentitet eller könsuttryck. Dessa utgör de sju diskrimineringsgrunderna. Hbtq Ett paraplybegrepp för homo [..]
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

6

0   1

hen


Är ett könsneutralt pronomen som används istället för hon eller han.
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

7

0   0

heterosexuell


En person som har förmågan att bli kär i, kåt på eller attraherad av människor av annat kön.
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

8

0   0

homosexuell


En person som har förmågan att bli kär i, kåt på eller attraherad av någon av samma kön.
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

9

0   0

intersektionalitet


Ett perspektiv som används för att titta på hur olika maktordningar är samman­flätade med varandra och hur olika identiteter skapas utifrån olika aspekter som till exempel religiositet, kön, sexualitet, klass och ålder.
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

10

0   0

intergender


En person som inte vill definiera sig utifrån den traditionella uppdelningen i enbart »kvinnor« och »män« (tvåkönsnormen). Någon som identifierar sig som mellan eller bortom könen – som både, mitt­emellan, inget ett något annat. Har inte att göra med hur ens kropp ser ut, utan vilket kön en känner sig som (könsidentitet).
Källa: barniregnbagsfamiljer.se


För att se alla definitioner för 26, logga in!