barnombudsmannen.se

Website:https://www.barnombudsmannen.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (22)

1

1   0

inflytande


möjlighet att påverka.
Källa: barnombudsmannen.se

2

0   0

diskriminera


behandla någon sämre eller orättvist på grund av hannes eller hennes etniska tillhörighet eller bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning, språk, religion, politisk eller annan åskådning, funktionshinder eller kön.
Källa: barnombudsmannen.se

3

0   0

etniskt ursprung


den folkgrupp som du tillhör.   Heder = ärlighet och ett gott rykte.
Källa: barnombudsmannen.se

4

0   0

hemspråk


ett annat språk än svenska som man pratar hemma på fritiden.
Källa: barnombudsmannen.se

5

0   0

identitet


vem du är. Ditt namn, var du kommer ifrån och din familj kan vara delar av din identitet. Det kan också vara en känsla av att man tillhör en viss grupp människor.
Källa: barnombudsmannen.se

6

0   0

individ


en person.
Källa: barnombudsmannen.se

7

0   0

institution


en sammanslutning av människor, en organisation. Även behandlingshem eller anstalter kallas för institution. Det kan också vara en del av en högskola eller ett universitet.
Källa: barnombudsmannen.se

8

0   0

juridik


kunskap om lagar och regler och hur man använder dem.
Källa: barnombudsmannen.se

9

0   0

kommun


Sverige är indelat i 290 områden som kallas kommuner. De valda politikerna i kommunen beslutar om hur det ska fungera just där du bor. Till exempel hur skolan, dagis, fritidsverksamheter och vägarna ska skötas.
Källa: barnombudsmannen.se

10

0   0

konvention


en viktig överenskommelse mellan olika länder.
Källa: barnombudsmannen.se


För att se alla definitioner för 22, logga in!