bengts.blogg.viivilla.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (22)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ac


Alternating Current = växelström på svenska. Solcellsmodulerna levererar likström och den måste omvandlas till växelström för att kunna användas i en normal villa.
Källa: bengts.blogg.viivilla.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

albedo


Anger hur stor andel av den infallande solinstrålningen mot en yta som reflekteras. Anges som ett tal mellan 0 (ingen reflektion) och 1 (allt reflekteras). Färsk snö kan ha ett så högt albedo som 0,9, vilket betyder att 90% av solinstrålningen reflekteras. Färsk asfalt har bara 0,04 i albedo, då bara 4% av solinstrålningen reflekteras. Solcellsmodu [..]
Källa: bengts.blogg.viivilla.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

azimut


Vinkel i horisontalplan räknad medsols från söder. Söder = 0 grader, väster = 90 grader, öster = – 90 grader. Ibland räknar man från norr och då blir söder 180 grader.
Källa: bengts.blogg.viivilla.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesar-konto


Konto hos Svenska Kraftnät där man har sina elcertifikat. Kan man hantera ett bankkonto på en Internetbank kan man hantera ett Cesar-konto också.
Källa: bengts.blogg.viivilla.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dc


Direct Current = likström på svenska. Solcellsmodulerna levererar likström och den måste omvandlas till växelström för att kunna användas i en normal villa.
Källa: bengts.blogg.viivilla.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

global solstrålning


Den totala solinstrålningen som träffar en yta. Den består av direkt, diffus och reflekterad solstrålning. De mätvärden som SMHI redovisar på sin karta för ”Globalstrålning” är mot en horisontell yta. Hur stor den reflekterade solstrålning blir beror på omgivningens albedo.
Källa: bengts.blogg.viivilla.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inmatning


När man producerar ett solelöverskott som inte kan användas direkt i huset matas överskottet in till elnätet utanför huset och går förmodligen till närmaste granne. När man skriver om detta i olika tidningar och tidskriftet blandar man nästan alltid ihop in- och utmatning eftersom man då ser det ur solelproducentens perspektiv och inte ur nätägaren [..]
Källa: bengts.blogg.viivilla.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kopplingsbox


På baksidan av varje solcellsmodul sitter en kopplingsbox som används för att koppla ihop modulerna.
Källa: bengts.blogg.viivilla.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kw


Kilowatt = 1000 Watt. Enhet för effekt. Den installerade effekten för en solcellsanläggning anges som modulernas DC-märkeffekt. Vi har 14 moduler med 240 Watt märkeffekt. Den installerade effekten blir då 14*240 = 3 360 Watt = 3,36 kW. I engelsk litteratur använder man ofta kWp för kW peak, men det är egentligen inte helt korrekt eftersom effekten [..]
Källa: bengts.blogg.viivilla.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kwh


Kilowatt-timme. Enhet för energi. SI-enheten är Joule, men kWh är den enhet som brukar användas exempelvis på våra elräkningar.
Källa: bengts.blogg.viivilla.se (offline)


För att se alla definitioner för 22, logga in!