bfciv.se

Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner3
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (82)

1

1   1

penningböter


Böter med ett fastställt engångsbelopp. Beloppet kan vara lägst 100 och högst 2 000 kronor (som gemensam påföljd för flera brott högst 5 000 kronor). Böter ska dömas ut enligt vad som är föreskrivet för brottet.
Källa: bfciv.se

2

1   2

våldsbrott


Det finns olika definitioner på våldsbrott. I vissa definitioner inkluderas enbart mord, dråp och misshandel. Andra definitioner innefattar även brottstyperna våldtäkt, rån och våld mot tjänsteman.
Källa: bfciv.se

3

0   0

anhållande


Frihetsberövande tvångsåtgärd av en person som är skäligen misstänkt för brott. Anhållande beslutas av åklagare. Fri­hets­be­röv­an­det gäller till dess att personen sätts på fri fot eller fram till häktning, vilket för närvarande måste ske inom tre dagar (24 kap. RB).
Källa: bfciv.se

4

0   0

anstalt


Annan benämning på fängelse. Anstalterna är antingen öppna eller slutna beroende på graden av säkerhet. Säkerhetsmässigt delas de in i sex klasser. Klass A har högst säkerhet, t ex Kumla och Hall, klass B har näst högst säkerhet, t ex Tidaholm och Norrtälje, etc. Alla säkerhetsklasser till och med klass E är slutna. Säkerhetsklass [..]
Källa: bfciv.se

5

0   0

antisemitism


Antisemitism är en viss uppfattning om judar, som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judar eller icke-judar och/eller deras egendom, mot judiska gruppers institutioner samt religiösa byggnader och platser. Definition enligt EUs byrå för grundläggande rättigheter
Källa: bfciv.se

6

0   0

assimilation eller assimilering


Ordet assimilation, eller assimilering, används för att beskriva hur en person eller grupp från en kulturell minoritet överger sin kultur och sitt språk för att passa in i majoritetssamhället. Assimilering kan ske genom en människas fria val, eller genom att samhället tvingar dessa personer att anpassa sig i samhället.
Källa: bfciv.se

7

0   0

bagagestöld


Bagagestölder sker ofta under de tider på året när många är ute och reser, till exempel på sommaren. Bagagetjuvar finns på många olika platser, ofta där det är många turister. Var särskilt uppmärksam vid tåg- och busstationer, flygplatser, biljettkassor och vid incheckningen på hotell. Lobbyn och frukostbuffen är andra platser dä [..]
Källa: bfciv.se

8

0   0

bedrägeri


Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder någon att göra något, eller underlåta att göra något, som är till vinning för gärningspersonen och till skada för den som blir vilseledd. För att undvika kortbedrägerier, skydda din kod och lämna aldrig ifrån dig ditt kort. För att undvika bedrägerier vid uttagsautomater, var ext [..]
Källa: bfciv.se

9

0   0

bilinbrott


Brottet innebär att okänd gärningsperson tillgriper, det vill säga stjäl, en bil eller annat motorfordon. Det kan även innebära stöld från motorfordon, till exempel av registreringsskylt, bilstereo, bagage och värdesaker. Majoriteten av alla bilinbrott är tillfällighetsbrott, dvs inbrottet är vanligtvis inte planlagt. Förse bilen med [..]
Källa: bfciv.se

10

0   0

bostadsinbrott


Till stöld genom inbrott i bostad räknas när okänd gärningsperson brutit sig, eller på annat sätt tagit sig in i bostaden eller fritidshuset, i källaren, på vinden eller i garaget. Att tänka på när du anmäler brottet Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt när du anmäler brottet. Anmäl alltid brott till polisen. [..]
Källa: bfciv.se


För att se alla definitioner för 82, logga in!