bibliotek.sundbyberg.se

Website:https://bibliotek.sundbyberg.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (12)

1

1   0

sexuell läggning


ett begrepp som används för att gruppera människor utifrån vem de har förmågan att bli kära i eller attraherade av. Begreppet syftar ofta på en persons sexuella orientering i fråga om könet på ens partner/partners. Det finns tre sexuella läggningar som skyddas av diskrimineringslagstiftningen:
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

2

0   0

kön


en kategori som samhället använder för att dela in människor i grupperna ”kvinnor och ”män”. En persons kön består av flera faktorer:
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

3

0   0

transpersoner


ett samlingsbegrepp som vanligtvis avser individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem vid födseln. I begreppet ingår bl a följande grupper:
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

4

0   0

cis-person


en person vars biologiska, mentala (könsidentitet) och juridiska kön är detsamma. Det är även vanligt att cispersoners könsuttryck (sociala kön) stämmer överens med samhällets normer för hur en ”man” respektive ”kvinna” förväntas vara, men det behöver inte alltid vara så.
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

5

0   1

intersexuell


en person med ett medfött biologiskt tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är ”atypisk”, d v s inte som den brukar vara.
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

6

0   0

queer


en syn på samhället där normer kring kön och sexualitet ifrågasätts. Kan även vara en identitet för personer som inte vill kategoriseras utifrån kön och/eller sexualitet.
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

7

0   0

lesbisk


en person som identifierar sig som tjej eller kvinna och som har förmåga att bli kär i, attraherad av och/eller kåt på andra tjejer/kvinnor.
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

8

0   0

bög


en person som identifierar sig som kille/man och har förmågan att bli kär i, kåt på eller attraherad av killar/män.
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

9

0   0

hbt


samlingsnamn för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Ibland även hbtq, då också begreppet queer ingår.
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

10

0   0

normer


oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. Normer är situationsberoende, föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden.
Källa: bibliotek.sundbyberg.se


För att se alla definitioner för 12, logga in!