bilbolagetfinans.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (30)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

månadsbelopp


Den månadskostnad som kreditavtalet ger. Storleken på månads-beloppet påverkas av bilens pris, kontantinsatsen, finansierings-räntan samt avtalets löptid. På månadskostnaden är räntedelen avdragsgill till 30%.
Källa: bilbolagetfinans.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmänna ränteläget


En form av ränteberäkning utan bindning till någon definierad parameter. Oftast baserad på den korta penningmarknadsräntan.
Källa: bilbolagetfinans.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amortering


Återbetalning av skuld på ett lån eller vid leasing.
Källa: bilbolagetfinans.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

annuitet


En finansiering där summan av amortering och ränta är lika stort vid varje betalningstillfälle under betalningsperioden.
Källa: bilbolagetfinans.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aviseringsavgift


Avgift som uttages i samband med avisering av månadskostnad.
Källa: bilbolagetfinans.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bruten annuitet


Kreditavtal där amorteringstakten kan variera, exempelvis högre amorteringstakt år 1 för att sedan sjunka år 2 och 3.
Källa: bilbolagetfinans.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

effektiv ränta


Den ränta plus alla avgifter man betalar för en viss kredit omräknat till årsränta.
Källa: bilbolagetfinans.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fast månadskostnad


Månadskostnad som ej följer förändringarna på räntemarknaden.
Källa: bilbolagetfinans.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

finansieringsavtal


Avtal som upprättas mellan återförsäljare och kredittagare ang. finansieringen. Skall undertecknas av båda parterna för att vara godkänt.
Källa: bilbolagetfinans.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inbytesbil


Bil som lämnas i inbyte vid ny affär. Kan nyttjas som kontantinsats.
Källa: bilbolagetfinans.se (offline)


För att se alla definitioner för 30, logga in!