bilkontrakt.se

Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (116)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

allegat


Verifikation, bankernas benämning på uttags- och
Källa: bilkontrakt.se (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kedjehus


Sammankopplade småhus, oftast med garage eller
Källa: bilkontrakt.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

stamfastighet


Fastighet från vilken din tomt är avstyckad.
Källa: bilkontrakt.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sida 7. u-v


Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa
Källa: bilkontrakt.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

undersökningsplikt


Köparens skyldighet att noggrannt undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader.
Källa: bilkontrakt.se (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

upplupen ränta


Räntan på ett lån som avser tid fram till dagens datum.
Källa: bilkontrakt.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upplysningsskyldighet


Säljarens skyldighet att för köparen redovisa och peka på omständigheter beträffande fastigheten som en
Källa: bilkontrakt.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uppskovsavdrag


Uppskov med att betala skatten vid försäljning av
Källa: bilkontrakt.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

villahemförsäkring


Kombinerad föräkring för småhus och personligt lösöre i hemmet.
Källa: bilkontrakt.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

värdeintyg


Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.
Källa: bilkontrakt.se (offline)


För att se alla definitioner för 116, logga in!