bmb.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (26)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avloppsslam


slam från reningsverk, slamavskiljare eller liknande som behandlar avloppsvatten.
Källa: bmb.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bdt-vatten


avloppsvatten från bad, disk och tvätt.   Bottenslam = avloppsslam som är tyngre än vatten och därmed sjunker till botten i t ex slamavskiljare.
Källa: bmb.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bräddning


avloppsvattnet går rakt ut i recipienten utan att först ha behandlats i reningsverket.
Källa: bmb.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dagvatten


regn- och smältvatten som rinner av från till exempel hustak, gator, parker och gårdar.
Källa: bmb.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enskilt avlopp


avloppsanordning för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll om minst 5 personekvivalenter (pe) eller från gemensamhetsanläggning dimensionerade för upp till 25 pe.
Källa: bmb.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filtermassa


massa som används för adsorption av fosfor.
Källa: bmb.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


vatten under markytan. Varierar med årstiden.
Källa: bmb.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gråvatten


avloppsvatten från bad, disk och tvätt (kallas även BDT-vatten).
Källa: bmb.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hushållspillvatten


avloppsvatten (spillvatten) från bostäder m.m. där övervägande del utgörs av WC eller BDT-vatten.
Källa: bmb.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infiltration


vatten får sakta rinna genom marken, till exempel vid rening genom sand- eller gruslager och följer sedan grundvattenytans riktning.
Källa: bmb.se (offline)


För att se alla definitioner för 26, logga in!