boden.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner1
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (51)

1

1   0

nitrater


En form av kväveföreningar, slutprodukt vid nedbrytning av kvävehaltigt organiskt material, näringsämne.
Källa: boden.se

2

1   0

näringsliv


Aktivitetskalender Blanketter från flera myndigheter Driva och utveckla företag Etableringsservice Landsbygd Luleå tekniska universitet Näringsliv Näringslivsorganisationer Näringslivsprojekt Näringslivsråd i Boden Näringsliv, personal Starta företag Tillväxtförvaltningen
Källa: boden.se

3

0   0

kommunen


E-tjänster Leva & bo Fritid Utbildning Kultur Ung i Boden På gång Jobb Näringsliv Vård & omsorg Media
Källa: boden.se

4

0   0

ordlista


Boden.se / Kommunen / Kommunledningsförvaltning / Samhällsbyggnadskontoret / Miljö- och hälsoskydd / Lokala miljömål
Källa: boden.se

5

0   0

lokala miljömål


AllmäntUppföljning och utvärderingKommunen och miljömålsarbetetDe fyra kretsloppsvillkorenBegränsad klimatpåverkanFrisk luftBara naturlig försurningGiftfri miljöGrundvatten av god kvalitetSkyddande ozonskiktSäker strålmiljöIngen övergödningLevande sjöar och vattendragMyllrande våtmarkerLevande skogarEtt rikt odlingslandskapGod bebyggd miljöEtt rikt [..]
Källa: boden.se

6

0   0

anrika


Lagra, ackumulera
Källa: boden.se

7

0   0

begränsningslistan


Kemikalieinspektionens förteckning över ämnen som är förbjudna eller vars användning är inskränkt.
Källa: boden.se

8

0   0

brom


Grundämne som huvudsakligen används som flamskyddsmedel, utvinns ur havet
Källa: boden.se

9

0   0

bq


Becquerel, enhet för radioaktivitet
Källa: boden.se

10

0   0

biotop


Livsmiljö, ett sammanhållet område i naturen karakteriserat av olika miljöfaktorer
Källa: boden.se


För att se alla definitioner för 51, logga in!