bollnas.se

Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (46)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

replik


Kort inlägg som en person får uttala omedelbart efter en annan debattinlägg (ofta i samband med att replikören blivit apostroferad
Källa: bollnas.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acklamation


Bifall, samtycke, utan omröstning.
Källa: bollnas.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ajournering


Uppehåll (för t.ex. lunch, rast, fikapaus eller överläggningar inom eller mellan partier) i ett sammanträde, mellan två olika ärende eller mitt i ett ärende. Kan begäras när som helst av tjänstgörande ledamöter.
Källa: bollnas.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiebolag


Bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter inom Bollnäs kommun drivs i aktiebolagsform. Exempel på bolag är AB Bollnäs Bostäder
Källa: bollnas.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän handling


En handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättas hos en myndighet. En allmän handling kan vara en offentlig handling om den inte innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Källa: bollnas.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apostrofering


Att en person i sitt anförande direkt har omnämnt en annan debattdeltagare. Den andre har då rätt till replik
Källa: bollnas.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arvode


Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.
Källa: bollnas.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avslag


Avslag betyder nej. Beslut om att inte bevilja, godkänna, bifalla eller medge en ansökan eller ett ärende.
Källa: bollnas.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beredning


Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende.
Källa: bollnas.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beredningstvång


Ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd eller fullmäktigeberedning. Beredningstvånget innebär också, förutom beredningen av kommunstyrelsen, att ett ärende också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärende [..]
Källa: bollnas.se (offline)


För att se alla definitioner för 46, logga in!