booenergi.se

Website:https://www.booenergi.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (4)

1

0   0

elcertifikat


Elcertifikat är en form av marknadsbaserat stöd inom energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktion. Systemet berör såväl elleverantörer, elproducenter, elhandlare, nätägare som elanvändare. Lagen om elcertifikat syftar till att öka mängden el som produceras med hjälp av sol, vind, vatten och biobränsle.
Källa: booenergi.se

2

0   0

nätövervakningsavgift


Eftersom nätföretagen har monopol på eldistributionsverksamheten inom respektive nätområde krävs en prisövervakande myndighet. Energimarknadsinspektionen har detta uppdrag och tar betalt för verksamheten genom nätövervakningsavgiften. Nätövervakningsavgiften är för närvarande 3 kr/år + moms.
Källa: booenergi.se

3

0   0

elsäkerhetsavgift


Elsäkerhetsverket har uppgiften att övervaka elsäkerheten i elinstallationer, i meningen personsäkerhet. Det vill säga att elinstallationer utförs föreskriftsenligt och av behörig personal, de informerar också om elfaran mm mm. Elsäkerhetsavgiften är för närvarande 6 kr/år + moms.
Källa: booenergi.se

4

0   0

elberedskapsavgift


Svenska Kraftnät övervakar elsäkerheten i meningen leveranssäkerhet. Detta innebär bland annat att se till att det finns tillräckliga reservkraftsresurser såväl i normaldrift som i störningssituationer, att det finns en beredskapsorganisation som fungerar i kris- och ofredssituationer mm mm. Elberedskapsavgiften är för närvarande 45 kr/år + moms. [..]
Källa: booenergi.se