bostadskarriar.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner2
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (103)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

biutrymme


Utrymme i anslutning till bostad som huvudsakligen inrättats för sidofunktioner till boendet t.ex. garage, förråd m.m.
Källa: bostadskarriar.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

marknadshyra


Den mest sannolika hyran vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och oreglerad hyresmarknad.
Källa: bostadskarriar.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän plats


Område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park. Regleras genom byggnadslagstiftningen.
Källa: bostadskarriar.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmännyttigt bostadsföretag


Begreppet används i vardagligt tal för kommunalt helägda bostadsföretag. (Före 1991 definierades begreppet i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte.)
Källa: bostadskarriar.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amortering


Periodisk avbetalning på lån. Räntan ingår inte i amorteringen. Rak amortering är återbetalning i lika delar.
Källa: bostadskarriar.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amorteringsfrihet


Tidsperiod under vilken amortering inte behöver göras.
Källa: bostadskarriar.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amorteringstid


Tidsperiod under vilken amortering sker.
Källa: bostadskarriar.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andelslägenhet


Lägenhet som får disponeras genom äganderätt till fastighetsandel. För fritidsfastighet kan användningssrätten vara begränsad till en viss tid per år.
Källa: bostadskarriar.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

annuitet


Konstant belopp som låntagare betalar terminsvis och som innefattar både ränta och amortering. Annuiteten kan gälla under hela avbetalningstiden eller del därav.
Källa: bostadskarriar.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

annuitetslån


Lån där summan av ränta och amortering är lika stor under lånets löptid. Annuitetslån anges i procentsatser av ursprungsskulden. I början utgör räntan en större del av betalningen än amorteringen. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen.
Källa: bostadskarriar.se (offline)


För att se alla definitioner för 103, logga in!