bostadsrattsbyggarna.se

Website:http://www.bostadsrattsbyggarna.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (68)

1

0   0

avtalsförhandling


Avtalsförhandling
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

2

0   0

avhysning


Då någon tvingas flytta på grund av att man inte uppfyllt de förpliktelser som följer boendeavtalet, även benämnt vräkning.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

3

0   0

avgift


Det belopp man månadsvis betalar till föreningen. Beloppet och vad kostnaden täcker framgår av den ekonomiska planen.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

4

0   0

ansvarsförsäkring


En försäkring som t.ex. en konsult har som träder in för det fall denne av misstag eller oaktsamhet förorsakar uppdragsgivaren skada.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

5

0   0

amortering


Återbetalning av lån. Återbetalningstakten avgörs i överenskommelse med långivande bank. Vissa lån kan vara amorteringsfria.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

6

0   0

bygglov


Tillstånd att uppföra en byggnad på en fastighet. Dock får inte själva bygget påbörjas innan startbesked erhållits.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

7

0   0

bostadsrätt


Rätt att utan begränsning i tiden utnyttja en lägenhet som upplåtits av föreningen.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

8

0   0

borgensman


Om banken anser att låntagaren inte har tillräcklig säkerhet, alternativt betalningsanmärkningar, kan den kräva att en eller flera person går i borgen..
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

9

0   0

bolagsverket


Den myndighet där föreningen och den ekonomiska planen registreras.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

10

0   0

boendekostnad


Den totala kostnad man har för boendet. I en BRF består den av avgiften till föreningen, ränta till banken (efter skattereduktion).
Källa: bostadsrattsbyggarna.se


För att se alla definitioner för 68, logga in!