botillbo.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (55)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andelstal


Andelstalet talar om bostadsrättens andel av föreningens tillgångar och skulder.
Källa: botillbo.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andelslägenhet


Ingår i en bostadsförening, och alltså ej bostadsrättsförening. Man äger en andel till nyttjanderätten till en lägenhet. Fungerar väldigt likt en bostadsrätt, den största skillnaden är att i lagpraxis går en bostadsrätt under bostadsrättslagen medan en andelslägenhet styrs och regleras av föreningens stadgar i första hand.
Källa: botillbo.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anslutningsavgift


Avgift för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten, el, avlopp och gas.
Källa: botillbo.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amortering


Avbetalning av lån
Källa: botillbo.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arrende


När en jordägare upplåter nyttjanderätt till jord mot vederlag, det vill säga mot någon form av ersättning.
Källa: botillbo.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

belåningsvärde


När banken beviljar lån kräver dem ett uppskattat marknadsvärde på bostaden som säkerhet. Denna värdering av marknadsvärdet måste göras av en värderingsman.
Källa: botillbo.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

besiktning/överlåtelsebesiktning


Kontroll av bostadens skick som utförs av en besiktningsman.
Källa: botillbo.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

besittningsskydd


Innebär att hyresgästen erhåller en, gentemot hyresvärden, starkare ställning. Ett besittningsskydd resulterar i att en hyresgäst har rätt att förlänga det tidsbegränsade hyresavtalet, om hyresrätten ej har blivit förverkad. Grunder för förverkan är bl.a. vanvård av lägenheten, betalningsdröjsmål, uthyrning i andra hand utan hyresvärdens (eller hyr [..]
Källa: botillbo.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bindningstid


Den tid lån och ränta är bundna till banken.
Källa: botillbo.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

boendekostnad


Sammanlagda kostnaden för boendet (amortering, räntor och driftkostnader) efter skattelindring.
Källa: botillbo.se (offline)


För att se alla definitioner för 55, logga in!