brottsoffermyndigheten.se

Website:https://www.brottsoffermyndigheten.se
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner6
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (28)

1

1   0

förundersökning


Den utredning som görs under ledning av polis eller åklagare för att utreda ett brott.
Källa: brottsoffermyndigheten.se

2

1   0

laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Oftast har man tre veckor på sig att överklaga en dom. Att domen vunnit laga kraft innebär alltså att den kan verkställas, det vill säga om domstolen till exempel har dömt gärningspersonen till fängelse kan han eller hon börja avtjäna sitt fängelsestraff. [..]
Källa: brottsoffermyndigheten.se

3

1   0

tvistemål


När domstolen tar upp och avgör en tvist där två parter inte kan komma överens.
Källa: brottsoffermyndigheten.se

4

1   3

åklagare


En jurist som leder förundersökningar och som representerar staten under rättegången.
Källa: brottsoffermyndigheten.se

5

0   0

advokat


En advokat är en jurist som hjälper en klient inför domstol eller i kontakt med en myndighet eller som yrkesmässigt erbjuder rådgivning och andra juridiska tjänster. För att få kallas advokat måste man vara medlem i Sveriges advokatsamfund. För att ha möjlighet att bli medlem ska man ha en juristexamen och fem års erfarenhet av kvalificerat juridis [..]
Källa: brottsoffermyndigheten.se

6

0   0

brott


En handling som är straffbar enligt lag.
Källa: brottsoffermyndigheten.se

7

0   1

brottmål


När ett misstänkt brott ska behandlas i domstol kallas det för brottmål.
Källa: brottsoffermyndigheten.se

8

0   0

dom


De beslut som domstolen kommer fram till i målet.
Källa: brottsoffermyndigheten.se

9

0   0

domstolar


De myndigheter som avgör olika rättsliga frågor kallas domstolar. De allmänna domstolarna behandlar bl and annat brottmål. De är indelade i tre nivåer, instanser: Tingsrätt (första instans) Hovrätt (andra instans) Högsta domstolen (sista instans)
Källa: brottsoffermyndigheten.se

10

0   0

frivården


En organisation inom kriminalvården som administrerar straff som till exempel skyddstillsyn och samhällstjänst. I mål där straffet kan bli fängelse begär domstolen ofta ett utlåtande från Frivården. Utlåtandet används som underlag när domstolen bestämmer om straffet ska bli fängelse eller till exempel villkorlig dom eller skyddstillsyn. [..]
Källa: brottsoffermyndigheten.se


För att se alla definitioner för 28, logga in!