brottsrummet.se

Website:https://bra.se/brottsrummet
Mottagna tummar upp13
Motagna tummar ner19
Karma:-5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (67)

1

3 Thumbs up   3 Thumbs down

dold brottslighet


Brott som inte kommer till polisens kännedom och som därför inte registreras. (Se även: Synlig brottslighet.)
Källa: brottsrummet.se (offline)

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

straffmyndig


Person som fyllt 15 år och därmed kan lagföras för brott. (Se även Minderårig).
Källa: brottsrummet.se (offline)

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

huvudbrott


En person kan lagföras för flera brott i en lagföring. I statistiken redovisas dock endast det brott som har det strängaste straffet i straffskalan, det så kallade huvudbrottet. Detta innebär att statistiken ger en underredovisning av flertalet brott, framförallt av de mer lindriga brotten. För huvuddelen av dessa fall utdöms en gemensam påföljd fö [..]
Källa: brottsrummet.se (offline)

4

2 Thumbs up   5 Thumbs down

mörkertal


Mörkertalet anger relationen mellan det faktiska antalet brott och det synliga eller anmälda antalet brott. Om t.ex. mörkertalet är 1, anmäls alla begångna brott. Om mörkertalet är 2, är det faktiska antalet brott dubbelt så stort som det synliga antalet brott.
Källa: brottsrummet.se (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

personuppklaring


Personuppklarade brott är den gemensamma benämningen på de brott för vilka beslutats om åtal, utfärdats strafföreläggande eller meddelats åtalsunderlåtelse. Personuppklaring innebär att en person har bundits till brottet. Personen har vid avslutad utredning bedömts som skäligen misstänkt, men ännu inte lagförts.
Källa: brottsrummet.se (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

specialstraffrätt


Strafflagar utanför brottsbalken, till exempel trafikbrottslagen, narkotikastrafflagen och miljöskyddslagen.
Källa: brottsrummet.se (offline)

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

våldsbrott


Det finns olika definitioner på våldsbrott. I vissa definitioner inkluderas enbart mord, dråp och misshandel. Andra definitioner innefattar även brottstyperna våldtäkt, rån och våld mot tjänsteman.
Källa: brottsrummet.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ordlistan


A
Källa: brottsrummet.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anmält brott


Ett brott som anmälts och registrerats som brott av polis, tull eller åklagare i Sverige under redovisningsåret. Även brott som har ägt rum tidigare, men anmälts under redovisningsåret finns med i statistiken, liksom brott som anmälts i Sverige men begåtts utomlands.
Källa: brottsrummet.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anstalt


Annan benämning på fängelse. Anstalterna är antingen öppna eller slutna beroende på graden av säkerhet. Säkerhetsmässigt delas de in i sex klasser. Klass A har högst säkerhet, t ex Kumla och Hall, klass B har näst högst säkerhet, t ex Tidaholm och Norrtälje, etc. Alla säkerhetsklasser till och med klass E är slutna. Säkerhetsklass F är öppen anstal [..]
Källa: brottsrummet.se (offline)


För att se alla definitioner för 67, logga in!