byggla.se

Mottagna tummar upp25
Motagna tummar ner29
Karma:-3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (506)

1

3   1

armering


Är då ett materials hållfasthet förstärks genom inläggning av en annan typ av material. Exempelvis armeras en betongplatta med hjälp av armeringsjärn.
Källa: byggla.se

2

2   2

smyglist


En smyglist är avsedd att täcka springor mellan exempelvis en dörr- eller fönsterkarm och vägg. Listen är försedd med ett fasat och ett rundat hörn.
Källa: byggla.se

3

2   3

bärlina


Tvärgående bjälke som hjälper till att hålla uppe bjälkar med lång spännvidd.
Källa: byggla.se

4

2   2

fackverk


En konstruktion av stänger som bildar ett stabilt bärverk med syfte att fördela tryck- och dragspänningar i en konstruktion.
Källa: byggla.se

5

2   2

framledningstemperatur


Temperaturen vattnet har då det framleds till element.
Källa: byggla.se

6

1   2

kottling


kottla är att mellan stående reglar fästa vertikal regel
Källa: byggla.se

7

1   0

pbl


Står för ”Plan och byggnadslagen” En svensk lag som behandlar bestämmelser gällande planläggning av mark, vatten och byggande.
Källa: byggla.se

8

1   0

takfot


Del av yttertaket som skjuter utanför väggen för att skydda fasaden från nederbörd.
Källa: byggla.se

9

1   2

utkragning


Byggnadskonstruktion med utskjutande bjälkhuvuden alternativt konsoler som bär upp t ex en utskjutande övervåning eller ett burspråk.
Källa: byggla.se

10

1   2

vindskiva


Den eller de brädor som monteras på takkanten vid husets gavel. Förses oftast med Vindskiva plåt överst.
Källa: byggla.se


För att se alla definitioner för 506, logga in!