canon.se

Website:https://www.canon.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner3
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (128)

1

1   1

rgb


Förkortning för Röd, Grön och Blå i det additiva färgsystemet. Används inom bl a bildskärmsteknik.
Källa: canon.se

2

0   0

am raster


Traditionell rastreringsteknik där ett halvtonsoriginal delas upp i ett antal rasterpunkter av olika storlek. Dessa kan ha olika form – runda, ellipsformade etc. Centrum på varje rasterpunkt ligger på samma avstånd från varandra. Se motsatsen Stokastiskt raster.
Källa: canon.se

3

0   0

arbetsorder


Datainskriven specifikation över en grafisk produktion med bl a olika arbetsmoment, materialåtgång etc.
Källa: canon.se

4

0   0

arbetsflöde


Den ordning i vilken ett produktionsförlopp flyter fram från sättning, via repro, tryckning och binderi till färdigställning av en trycksak.
Källa: canon.se

5

0   0

ark


Inom grafiska branschen avses ett stort pappersark eller ett tryckark med flera sidor, som efter falsning består av 4 eller flera sidor.
Källa: canon.se

6

0   0

arkpress


Tryckpress som levererar enstaka ark i varje tryckmoment i motsats till Rulloffset, se detta ord.
Källa: canon.se

7

0   0

artwork


Färdigt original som inkluderar textsättning och illustrationsmaterial samt är färdigt för repro och tryck.
Källa: canon.se

8

0   0

betraktningsljus


För att bedöma färgöverensstämmelsen med förlagor och provtryck används ofta ett betraktningsljus med rätt färgtemperatur, ca 5.000 Kelvin (K) och ett Ra-värde på ca 90.
Källa: canon.se

9

0   0

binderi


Man skiljer i stort på broschyrbokbinderi (häftning och klammerhäftning) och bokindustri (förlagsbandsinbindning) samt privatbokbinderi (inbindning av enstaka bokband).
Källa: canon.se

10

0   0

bulk


Anger papperets porositet och anges som tjockleken dividerad med ytvikten. Hög bulk = fjäderlätt papper.
Källa: canon.se


För att se alla definitioner för 128, logga in!