canon.se

Website:https://www.canon.se
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner24
Karma:-21 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (128)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

picasystemet


Typografiskt måttsystem i England och USA. 1 pica (4,2 mm) = 12 points.
Källa: canon.se (offline)

2

1 Thumbs up   3 Thumbs down

rgb


Förkortning för Röd, Grön och Blå i det additiva färgsystemet. Används inom bl a bildskärmsteknik.
Källa: canon.se (offline)

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

am raster


Traditionell rastreringsteknik där ett halvtonsoriginal delas upp i ett antal rasterpunkter av olika storlek. Dessa kan ha olika form – runda, ellipsformade etc. Centrum på varje rasterpunkt ligger på samma avstånd från varandra. Se motsatsen Stokastiskt raster.
Källa: canon.se (offline)

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

arbetsorder


Datainskriven specifikation över en grafisk produktion med bl a olika arbetsmoment, materialåtgång etc.
Källa: canon.se (offline)

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

arbetsflöde


Den ordning i vilken ett produktionsförlopp flyter fram från sättning, via repro, tryckning och binderi till färdigställning av en trycksak.
Källa: canon.se (offline)

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ark


Inom grafiska branschen avses ett stort pappersark eller ett tryckark med flera sidor, som efter falsning består av 4 eller flera sidor.
Källa: canon.se (offline)

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

arkpress


Tryckpress som levererar enstaka ark i varje tryckmoment i motsats till Rulloffset, se detta ord.
Källa: canon.se (offline)

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

artwork


Färdigt original som inkluderar textsättning och illustrationsmaterial samt är färdigt för repro och tryck.
Källa: canon.se (offline)

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

betraktningsljus


För att bedöma färgöverensstämmelsen med förlagor och provtryck används ofta ett betraktningsljus med rätt färgtemperatur, ca 5.000 Kelvin (K) och ett Ra-värde på ca 90.
Källa: canon.se (offline)

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

binderi


Man skiljer i stort på broschyrbokbinderi (häftning och klammerhäftning) och bokindustri (förlagsbandsinbindning) samt privatbokbinderi (inbindning av enstaka bokband).
Källa: canon.se (offline)


För att se alla definitioner för 128, logga in!