charlieftm.blogg.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (31)

1

2   0

heteronormativ


Norm som utgår från att alla är och agerar på ett sätt där män är intresserade av kvinnor och tvärtom samt att allt som inte är på detta sätt är avvikande och/eller onormalt. Kan vara både medveten och omedveten. Detta är en social norm.
Källa: charlieftm.blogg.se

2

0   0

asexuell


En person som är asexuell har ingen aktiv sexualitet och/eller känner sig inte intresserad av sexuella relationer. En del asxeulla säger att de onanerar och/eller blir förälskade och kan ha icke-sexuella kärlekrelationer. Asexuella kan vara homo-/bi- eller heterosexuella. Vissa beskriver att de alltid varit asexuella, andra kan vara det i perioder, [..]
Källa: charlieftm.blogg.se

3

0   0

biologiskt kön


Defineras utifrån inre och yttre könsorgan, kromosomer och hormon- nivåer. Detta är inte så enkelt som många tror och rent biologiskt sett finns det inte bara klart urskiljbara kvinnor och män.
Källa: charlieftm.blogg.se

4

0   0

bisexuell


En person som är bisexuell är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av både kvinnor och män. Det finns flera sätt att vara bisexuell på, vissa blir förälskade i motsatt kön och är sexuellt intresserade av båda könen medan för andra varierar intresset för relationer och/eller sexuella kontakter över tid etc. Bisexualitet är en sexuell läggning. [..]
Källa: charlieftm.blogg.se

5

0   0

cisperson


En individ som inte identifierar sig som transperson. Personens biologiska kön, juridiska kön, könsuttryck och könsidentitet hänger ihop enligt normen. Cis har ingenting med sexualitet att göra.
Källa: charlieftm.blogg.se

6

0   0

dragking


En kvinna som klär sig som man i syfte att det är roligt - inför en fest eller kanske för ett uppträdande. Detta är ett könsrollsbeteende.
Källa: charlieftm.blogg.se

7

0   0

dragqueen


En man som klär sig som kvinna i syfte att det är roligt - inför en fest eller kanske för ett uppträdande. Detta är ett könsrollsbeteende.
Källa: charlieftm.blogg.se

8

0   0

ftm


"Female to Male" = "kvinna till man". Ett vanligt sätt att klargöra både vilket kön personen har/hade biologiskt och vilket kön personen känner sig som eller anser sig ha.
Källa: charlieftm.blogg.se

9

0   0

genus


En persons sociala kön. Anses av många vara socialt och/eller kulturellt konstruerat. Är en beskrivning och teoribildning om könsrollen.
Källa: charlieftm.blogg.se

10

0   0

hbtq


Förkortning för homo, bi, trans och queer.
Källa: charlieftm.blogg.se


För att se alla definitioner för 31, logga in!