collectum.se

Website:https://collectum.se/
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner1
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (103)

1

1   0

efterlevande


Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. När det gäller pensionsförsäkringar räknas make, maka, registrerad partner, barn och oftast sambo som efterlevande.
Källa: collectum.se

2

1   0

kapitalförvaltningskostnad


Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.  Denna kostnad dras inte som en avgift utan täcks genom att du får en lägre avkastning på ditt kapital.
Källa: collectum.se

3

0   0

administrationsavgift


Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar pensionen, till exempel Försäkringskassan, PPM och försäkringsbolagen. Om en valcentral hanterar din tjänstepension kan den också dra en admini [..]
Källa: collectum.se

4

0   0

allmän pension


Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension. Personer födda före 1938 får hela sin pension som tilläggspension och personer födda 1938-1953 får en del av pensionen som tilläg [..]
Källa: collectum.se

5

0   0

allmän pensionsavgift


Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasbelopp). Vid taxeringen reduceras din skatt med ett belopp som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Det innebär i praktiken att avgiften finansie [..]
Källa: collectum.se

6

0   0

aktiefond


En aktiefond består normalt av minst 75 % aktier.
Källa: collectum.se

7

0   0

ap-fonderna


Första till Fjärde och Sjätte AP-fonderna utgör tillsammans den allmänna pensionens ”buffertfond” för inkomstpension och tilläggspension. Det innebär att kapitalet i AP-fonderna ska hantera skillnader mellan pensionsavgifter och pensionsutgifter över tid. Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensions-systemet.
Källa: collectum.se

8

0   0

arvsvinst


Arvsvinst innebär att pensionskapitalet efter dem som dör fördelas ut mellan dem som fortfarande lever och har samma försäkring. I tjänstepension eller privat pension finns arvsvinst bara för dem som har en pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.
Källa: collectum.se

9

0   0

atp-systemet


Mellan 1960 och 1998 hade Sverige ett pensionssystem som bestod av folkpension och ATP (allmän tilläggspension). 1999 ersattes detta system med dagens pensionssystem, allmän pension.
Källa: collectum.se

10

0   0

avgiftstaket


Avgiftstaket för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp per år. Det innebär att allmän pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift betalas enbart på inkomster upp till det beloppet. Eftersom din pensionsgrundande inkomst är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent motsvarar därför beloppet för avgiftstak [..]
Källa: collectum.se


För att se alla definitioner för 103, logga in!