creando-training.se

Website:https://creando.se/
Mottagna tummar upp12
Motagna tummar ner20
Karma:-7 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (662)

1

3   1

ångdom


Ångan från pannan samlas upp i ångdomen innan den går vidare ut på ångnätet. Ångdomen hindrar att vattendroppar följer med ångan ut på ångnätet.
Källa: creando-training.se

2

2   1

flödesspridare


Del av inloppslåda som består av en enkelsidigt matad rektangulär kanal eller koniskt rör och ett rörpaket. Fördelar mälden likformigt utefter hela maskinbredden. Kallas också för tvärfördelare.
Källa: creando-training.se

3

1   1

adsorbera/absorbera


Om kemikalierna man sätter till fastnar på ytorna på de fasta partiklarna i exempelvis mälden säger man att de adsorberas. Om de istället tränger in säger man att de absorberas. Normalt vill man att kemikalier i mälden skall adsorberas till fibern.
Källa: creando-training.se

4

1   1

brytningsindex


Mått på hur mycket ljus bryts, när det passerar från ett medium till ett annat. Brytningsindex är olika för olika material.
Källa: creando-training.se

5

1   1

guskvals


Vals med perforerad mantelyta och inre suglåda. Driver viran och avvattnar banan.
Källa: creando-training.se

6

1   1

magnesiumsulfat


MgSO4. Används för att minska cellulosanedbrytningen i syrgasblekning genom att binda metalljoner som bidrar till bildning av hydroxylradikaler.
Källa: creando-training.se

7

1   1

registervinge


Avvattningslist under en planvira. Den engelska benämningen foil används oftast
Källa: creando-training.se

8

1   1

sågverksflis


Flis som kommer från yttre delar av trädet som avlägsnats vid sågverket. Det består av mogen ved och har därför längre fibrer,
Källa: creando-training.se

9

1   1

tvättlut


Lut som används för att tvätta massa i motström.
Källa: creando-training.se

10

0   1

aa


Aktivt alkali. Mängden natriumsulfid och natriumhydroxid i kokvätskan, omräknat till NaOH eller Na2O.
Källa: creando-training.se


För att se alla definitioner för 662, logga in!