crocus.nu

Website:https://www.crocus.nu
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (16)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

3d-undersökning


är en förkortning för "tre dimensioner", det vill säga höjd, bredd och djup. 3D är en beteckning som används för visualiseringssystem, som till exempel bilder eller filmer, som försöker ge betraktaren ett intryck av djup i en egentligen tvådimensionell bild.
Källa: crocus.nu (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

4d-undersökning


är en beteckning för rörliga 3D-bilder där den fjärde dimensionen är tiden.
Källa: crocus.nu (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fostervattenprov


(amniocentes) utförs från 14-15 graviditetsveckor genom att en nål sticks genom bukväggen in i livmodern utan bedövning. 5-10 mL fostervatten sugs ut och cellerna i fostervattnet kan sedan analyseras så att man kan bestämma om fostret har en kromosomavvikelse.
Källa: crocus.nu (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kromosomavvikelse


är oftast en avvikelse i antalet kromosomer. De vanligaste är trisomi-21 (Downs syndrom), trisomi-18 (Edwards syndrom) och trisomi-13 (Pataus syndrom). Förekomsten av dessa avvikelser ökar med stigande ålder hos kvinnan. Medan dödligheten under graviditeten och nyföddhetsperioden är måttlig vid trisomi-21 är den mycket hög för trisomi-13 och -18 be [..]
Källa: crocus.nu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kub


Kombination av NUPP och blodprov från mamman. I blodprovet mäts två substanser, beta-hCGf och PAPP-A. Resultaten vägs samman till en riskbedömning.
Källa: crocus.nu (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moderkaksprov


(chorionvilli-biopsi) utförs från 11 graviditetsveckor genom att en nål sticks genom bukväggen in i livmodern utan bedövning. Celler från moderkakan sugs ut och vid analysen kan man bestämma om fostret har en kromosomavvikelse.
Källa: crocus.nu (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nupp


Foster med avvikelser som kromosomfel, missbildningar och sjukdomar har ofta en tjock underhud i nacken. Vid ultraljudsundersökning ser underhuden ut som ett mörkare område - en uppklarning - och brukar därför kallas nackuppklarning (NUPP). En tunn underhud innebär därför att risken för avvikelser hos fostret är mindre Crocus-mottagningen [..]
Källa: crocus.nu (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

näsbensundersökning


är av värde för att bedöma om fostret har Downs syndrom. Om man inte kan se näsbenet vid undersökningen vid 11-13 graviditetsveckor ökar risken för Downs syndrom. Ett onormalt litet näsben senare i graviditeten ger också en riskökning. Ett normalt näsben minskar risken för Downs syndrom.
Källa: crocus.nu (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

riskbedömning


Den riskbedömning som man använder sig av är odds. Risken 1:100 betyder då att på ett foster med avvikelse går 100 utan avvikelse. Om man får en ökning av risken innebär det på inget sätt att fostret måste ha avvikelsen. Om risken har ökat från 1:2000 till 1:1000 innebär det att på ett foster med avvikelse går det 1000 som inte har avvikelsen i stä [..]
Källa: crocus.nu (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trikuspidalsregurgitation


innebär att en del blod pumpas tillbaka från höger hjärtkammare till höger förmak. Det ökar risken för att fostret har Downs syndrom eller hjärtmissbildning. Undersökningen kan bara utföras av personer med mycket stor vana av ultraljudsundersökningar tidigt i graviditeten. Ett normalt blodflöde minskar risken för att fostret har Downs syndrom eller [..]
Källa: crocus.nu (offline)


För att se alla definitioner för 16, logga in!