dads-r-us.se

Website:https://dads-r-us.se/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner4
Karma:-3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (33)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


Juridiskt ombud. I Sverige kan man företräda sig själv i en vårdnadstvist, men rättens ordförande kommer att uppmana en till att skaffa en advokat.
Källa: dads-r-us.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokatsamfundet


Om du tycker att mammans advokat-/-er har brutit mot ”god advokatsed”, anmäler du advokaten till Sveriges Advokatsamfund. Du kan begära att advokaten utesluts ur samfundet, men oftast blir advokaterna helt friade.
Källa: dads-r-us.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

belastningsregistret och misstankeregistret


Vid en vårdnads-, boende- och umgängesutredning, begär familjerätten in uppgifter från ovan nämnda register.
Källa: dads-r-us.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

besöksförbud


För att försvåra umgänget mellan pappan och hans barn, kan mamman begära att pappan ska få ett besöksförbud – genom falska polisanmälningar, som åklagaren gärna tar upp. Om pappan har svårt att få träffa sitt/sina barn, är detta till mammans fördel i vårdnadstvisten.
Källa: dads-r-us.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

boende


Yrkande nummer 2 i tingsrätten; hos vilken förälder barnet skall vara bosatt. I de fall där föräldrarna kan samarbeta och det inte är så stort avstånd mellan föräldrarnas bostadsorter/bostäder, kan rätten döma till växelvis boende.
Källa: dads-r-us.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dom


Beslut. Alla domar kan överklagas och en vårdnadstvist kan köras om i all oändlighet inom det svenska rättsväsendet – och kan därmed pågå i flera år.
Källa: dads-r-us.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enskild vårdnad


Enväldig beslutanderätt. 2007 fick mammorna enskild vårdnad i sju fall av tio. Det räcker för mamman att påstå att det råder samarbetssvårigheter mellan henne och pappan för att hon ska få enskild vårdnad. Rätten tar ingen hänsyn till vilken av föräldrarna det är som inte vill samarbeta.
Källa: dads-r-us.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

europadomstolen


När Högsta Domstolen har beviljat eller avslagit begäran om prövningstillstånd, kan man vända sig till Europadomstolen om man anser att Sverige har gjort sig skyldigt till brott mot de mänskliga rättigheterna mot ens barn och mot en själv. Man måste vända sig till Europadomstolen inom ett halvår efter beslutet från Högsta Domstolen (landets högsta [..]
Källa: dads-r-us.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

familjehemsplacering/mamma-barn placering


Om socialtjänsten anser att mamman inte klarar av att ha ett eget boende för sig och sitt/sina barn utan daglig insyn från socialtjänsten, kan socialtjänsten besluta om ovanstående åtgärder. Den sistnämnda, om du som pappa med gemensam vårdnad vägrar att underteckna ”behandlingsplanen”. Sedan blir det feministiskt hokus-pokus med Marte Meo-metoden, [..]
Källa: dads-r-us.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

familjehus


Drivs av kommunen i socialtjänstens regi. Där bedrivs miljöterapi för mammor och barn. Många mammor har svårt i sina föräldraroller och behöver hjälp. Familjehuset är även en plats för hämtning och lämning av barn vid umgängen med pappan. Om pappan har blivit ruskigt baktalad av mamman, sker umgänget under övervakning PÅ familjehuset. Man gör också [..]
Källa: dads-r-us.se (offline)


För att se alla definitioner för 33, logga in!